Kaeveloa taotlemine

Vastavalt Tarvastu valla heakorra- ja kaevetööde eeskirjas sätestatule on kaeveloa võtmine kohustuslik kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes endise Tarvastu valla haldusterritooriumil teostavad kaeve- ja mullatöid.

 

Tarvastu valla heakorra ja kaevetööde eeskiri

Endise Tarvastu valla piirkonnas kehtiv kaeveloa taotlus

 

Endise Viiratsi valla territooriumil kehtiv Viiratsi valla kaevetööde eeskiri

Viiratsi valla kaeveloa taotluse vorm