Kandideerimine 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 12. septembriks 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2021 selle valla või linna territooriumil.

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 18. augustil. Kandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.

Erakond

 • Erakond esitab enne kandidaatide registreerimiseks esitamist valla või linna valimiskomisjonile teatise, milles tuuakse ära erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatise kirjutab alla erakonda esindama õigustatud isik.
 • Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõppeb 7. septembril kell 18.00.
 • Hiljemalt 9. septembril kell 18.00 lõppeb vigade parandamine kandidaatide dokumentides.
 • Hiljemalt 12. septembril registreerib valla või linna valimiskomisjon nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.
 • Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

Valimisliit

 • Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike loodud seltsing, mis on moodustatud kirjaliku lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil.
 • Varemalt 18. augustil ja hiljemalt 2. septembril esitatakse valimisliit valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks. Valimiskomisjon registreerib valimisliidu kolme päeva jooksul pärast registreerimiseks esitamist.
 • Varemalt 18. augustil ja hiljemalt 7. septembril esitab registreeritud valimisliit oma kandidaadid valla või linna valimiskomisjonile registreerimiseks.
 • 2017. a kohalikel valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu moodustajateks. See tähendab ka, et kui valimisliidu moodustajaid oli eelmistel valimistel kaks, peavad sama nime kasutamiseks mõlemad moodustajad olema uue valimisliidu moodustajate hulgas.

Üksikkandidaat

 • Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik.
 • Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel on hääletamisõigus vastavas vallas või linnas.
 • Üksikkandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.

Kohalikel valimistel kautsjoni maksmise kohustust ei ole!

Valimised Viljandi Valla Teatajas

Oktoobri Viljandi Valla Teatajas avaldatakse Viljandi valla valimiskomisjoni poolt ametlik kandidaatide nimekiri ning lisaks on ka valimistel osalevatel erakondadel võimalus avaldada oma materjale ning fotosid.
 
Erakonnad saavad lehes tasuta avaldamiseks pool külge ja üksikkandidaat veerand külge. Pool külge tähendab ca 3500 tähemärki + foto. Etteantud mahu piires saab iga erakond ise seda kujundada, kas vähendades teksti ja lisades fotosid või vastupidi.
 
Üksikkandidaatidel on võimalus oma materjale avaldada veerandil külje pinnast so ca 2000 tähemärki teksti + foto.
 
Kui tavaliselt jõuab Viljandi Valla Teataja postkastidesse kuu keskpaigas, siis oktoobrilehte levitatakse 7. ja 8. oktoobril. See aga tähendab, et kaastöid ootame hiljemalt 27. septembriks e-posti aadressile ajaleht@viljandivald.ee. Lisainfo telefonil 530 42447

Viljandi Vallavalitsuse otsus seoses kohalike vallavolikogude valimistega

 • Koolides on keelatud poliitiline reklaam, näiteks kampaaniamaterjalide jagamine, erakonda liikmete värbamine, allkirjade kogumine, plakatite kleepimine seintele. Need põhimõtted kehtivad kõigile, ka kogu kooliperele, sh juhtkonnale, õpetajatele, teistele kooli töötajatele, õpilastele ja lapsevanematele.
Ebakohasest valimiskampaaniast tuleb esmalt teavitada koolijuhti. Kui eelnevast ei ole abi, siis tuleb pöörduda kooli pidaja – munitsipaalkooli puhul kohaliku omavalitsuse, riigikooli puhul haridus- ja teadusministeeriumi poole.
 
 • Raamatukogude ruumides ja hoonel on keelatud nii valimisreklaam kui ka valimisplakatite kleepimine.
 • Valla hoonetele on valimisplakatite kleepimine keelatud. 
 • Valla avalikule teadete tahvlile võib iga erakond, valimisliit või üksikkandidaat panna ühe valimisplakati A4 formaadis.
 • Valimisürituse korraldamisel järgida korrakaitseseaduses avaliku koosoleku korraldamise nõudeid. 

Liisuheitmine

10. septembril 2021 kell 10.00 toimub liisuheitmine Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse (vallamajas) II korruse saalis. 
 
Vallamaja uks on lukus, ukse taga olles palun helistage Viljandi valla valimiskomisjoni numbrile 5393 6482 või 435 0110. 

Kandidaadid

Viljandi vallavolikogu 27 kohale kandideerib 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 149 inimest, kuus erakonda ja üks üksikkandidaat. 

Valimisringkond nr 1 - Viljandi vald

 

Erakond Eesti 200

101        KARL ERIK HEINSOO 

 

ISAMAA Erakond

102        ALAR KARU 

103        KAUPO KASE 

104        ANDO ADAMSON 

105        OLEG AKOPJAN 

106        REIN ANTON 

107        TARMO ARAK 

108        RIVO AREN 

109        MARTIN ARUMÄE 

110        AIRI ARUOJA 

111        ARTUR GROSSTHAL 

112        ANNIKA JONES 

113        ANDRUS JÜRGENSON 

114        JAANUS KAASIK 

115        AIVE KALDRA 

116        MARIS KAUR 

117        AIN KEERUP 

118        HANNO KIRSCHFELDT 

119        LY KIRT 

120        MARIKA KIVISTIK 

121        PRIIDU KOSEMAA 

122        PIRET KUKK 

123        ZURAB KVARATSHELIJA 

124        KALLE KÜTT 

125        LAURI LIIV 

126        VILJAR LOHU 

127        JANA MAALMEISTER 

128        JOEL MANDRI 

129        ILLE MIRKA 

130        LAURI MURDLA 

131        SIGRIT MURDLA 

132        PIIA MÄND 

133        ANNA MÖLTER 

134        KALLE NUKKA 

135        HOVARD NURME 

136        MARE PARIIS 

137        PEETER PEEK 

138        ELLEN PIIRAK 

139        ANTS RAADIK 

140        PRIIT RAUDLA 

141        KARMEN ROOS 

142        ENE SAAR 

143        PILLE SIHVER 

144        MAARJA-LIIS SILD 

145        LIINA SOOVERE 

146        VIKA ZIEDS 

147        ALAR TAEL 

148        JOONAS TALVIK 

149        MARET TAMME 

150        THEA TOBRO 

151        ROLAND TULIK 

152        TARMO TÜRK 

153        MATI VALLI 

154        AIN-ANDRIS VISLAPUU 

155        KADRI VOLLMANN 

156        IRMA VÄRE 

157        JUHAN ÄNILANE 

158        AIN SIBUL 

 

Erakond Eestimaa Rohelised

159        KERMO LÄÄTS 

 

Eesti Reformierakond

160        MAIT ALLAS 

161        TANEL ALLIKSAAR 

162        ANZORI BARKALAJA 

163        ANDRES EEK 

164        EVE ELKEN 

165        ÜLLE GURJEV 

166        MEELIS HUNT 

167        MARGUS JÕHVE 

168        MERIKE KALD 

169        SULEV KANNIMÄE 

170        KARDO KIVIRAND 

171        LOIT KIVISTIK 

172        OTT KUKK 

173        KAIRI KÄRNER 

174        MARI-ANN KÜTT 

175        ALLAN ORAS 

176        AIVAR PIIR 

177        PEETER RAUD 

178        RUSTAM ROMANTŠUK 

179        ÜLAR SAAR 

180        JAANEK TALISAINEN 

 

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

181        VALMAR HAAVA 

182        TUULI TOLMOV 

183        HELLAR MUTLE 

184        ANDO TULVIK 

185        ANGELA LEIARU-INDRIKO 

186        VÄINO VIIDEBAUM 

187        MEDI MEIKAR 

188        ÜLO TUVI 

189        KALEV PEHME 

190        SILVIA TAKKEL 

191        LEO AASA 

192        TOOMAS TUUL 

193        URVE KIMMEL 

194        MARINA ANNUS 

195        JAAN ANTON 

196        NEEME DANZIGER 

197        ASTRID DREVING 

198        ENNO FELDVEBER 

199        TRIIN ISSAK 

200        UUNO JERMANN 

201        TAIVO KAASIK 

202        SANDER KANNEL 

203        TARMO KASUK 

204        AVO KIPPAR 

205        MARGUS KITSNIK 

206        MARTIN KLEIN 

207        MATI KOGER 

208        TAAVI KOBIN 

209        PEEP KURIKA 

210        TOOMAS KÄRMAS 

211        LEMBIT KÜLAOTS 

213        KALEV LAHESALU 

214        OLEV LEESMEND 

215        HELGI LIIK 

216        TAUNO LIPPUS 

217        TAAVET LOMP 

218        JÜRI MARKUS 

219        MERLI MERILAID-VENDELIN 

220        SILVER MOORA 

221        TARMO MÕRU 

222        ANDRE MÖLTER 

223        PEETER PARTS 

224        OLIVER PEVGONEN 

225        TÕNU PILV 

226        TATJANA PARM 

227        MADIS PÄRN 

229        KÄTLIN REIDLA 

230        GUSTAV SINIVÄLI 

231        ARVO SUIGUSAAR 

232        ANDREAS SÄRG 

233        KERLI TAHKER 

234        AARNE TOOMSALU 

235        ANNELI TOROP 

236        VIKTOR VENNO 

237        INDREK VINKEL 

238        INDREK VOIT 

 

Eesti Keskerakond

239        KATRIN LINKOV 

240        SIRLE PIHL 

241        FEODOR MIHAILOV 

242        ALEKSANDR SAVELJEV 

243        SIRJE PULLISAAR 

244        AARE MIKK 

245        EVE ANT 

246        LEHTI ROOSIMÄGI 

247        AVE ILVES 

248        HARRI LEHEMETS 

249        SULEV KAVAK 

250        HIRLANDA RITSON 

 

Üksikkandidaadid

251        RIIDO RAJA 

 

Rohkem infot aadressilt Kandideerimine 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel | Valimised Eestis

Lisainfo
Telefon: 5393 6482