Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotluse võib esitada, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Kohalik omavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks.

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.
 

Info: keskkonnaspetsialist Kadi Ann Busch, kadi.busch@viljandivald.ee, telefon 5301 1640

Taotlemine elektrooniliselt

Sisenege Viljandi valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Isiku tuvastamiseks läheb vaja ID kaarti, Smart-ID või Mobiil-ID.  
Keskkonda sisenedes tuleb valida sobilik taotlus, millel kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. 

Vorm tuleb peale täitmist digitaalselt allkirjastada. 

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Täitke taotluse vorm paberkandjal ning tooge taotlus:

  • Viljandi vallamajja, Kauba tn. 9, Viljandi linn
  • Tarvastu teenuskeskusesse, Posti 52e, Mustla
  • Kolga-Jaani teenuskeskusesse, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani 

  Vastuvõtuajad: E, T, K 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30)