Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotluse võib esitada, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Kohalik omavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks.

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.
 

Info: keskkonnaspetsialist Liisa Kaasik, liisa.kaasik@viljandivald.ee, tel 5301 1640

Taotlemine elektrooniliselt

Täitke elektrooniline vorm. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm.  Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 

Teenuse taotlemine kohapeal

Täitke taotluse vorm paberkandjal ning tooge taotlus:

  • Viljandi vallamajja, Kauba tn. 9, Viljandi linn
  • Tarvastu teenuskeskusesse, Posti 52e, Mustla
  • Kolga-Jaani teenuskeskusesse, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani 

  Vastuvõtuajad: E, T, K 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30)