Maal elamise päev toimub 21. september 2024

Maal elamise päev Viljandi vallas tuleb koos maaelu tutvustava laadaga 21. septembril 2024 kell 11-16.

Viljandi vald osaleb käesoleval aastal Maal elamise päeval Viiratsi ja Vana-Võidu piirkonnaga, kaasates siin tegutsevad kogukonnad, asutused, ettevõtted, seltsingud ja teenuste pakkujad.

Laat saab toimuma Viiratsi alevikus ja laada-alale koondame soovijate telgid, kus saate oma tegevusi külastajatele tutvustada.  Teeme lahti ka  vallamaja, kooli, lasteaia, raamatukogu, päevakeskuse ja rahvamaja uksed. Vana-Võidus avab uksed teiste seas ka Viljandi Kutseõppekeskus.

Maal elamise päeva on üleriigiline külastuspäev, mille fookuses on elukeskkond maapiirkondades siin toimivate teenuste, kogukonna tegevuste, vaba aja veetmise võimaluste, töö- ning elukohtadega.

Maaelu maine kandjateks on eelkõige maal elavad inimesed ise, kellele päev võimaldab näha oma elukeskkonda värske pilguga ning sellest uhkusega edasi rääkida.

Et külastuspäev õnnestuks, siis kutsume teid, head ettevõtjad, asutused, seltsingud, loomeinimesed, huviringide juhid ja muidu vahvad tegelased, endast märku andma, et oma tegevusi külastuspäeval tutvustada.

Mõtle läbi, mida sel päeval külalistele näidata, milliseid tegevusi pakkuda.

Esmase registreerimise pakutavate tegevustega kogume kokku hiljemalt 30. juuniks registreerimisvormil
Maal elamise päevaga seonduva info koondame siia

Lööme oma koduväravad valla ja näitame üheskoos külastajate mida kõike Viljandi vallas teha ning näha saab ja kuidas me tunneme oma kodupaiga üle uhkust.