Puudega isiku parkimiskaart

Kirjeldus

Parkimiskaart väljastatakse taotluse alusel isikule, kelle elukoht on eesti rahvastikuregistri andmete alusel Viljandi vald ning kellel esineb:

  • keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
  •  ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart antakse välja puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Ajutise kõrvalekalde puhul antakse parkimiskaart perearsti tõendi alusel mitte kauemaks kui 6 kuuks.

Parkimiskaart antakse isikule välja tasuta. 

Protsess

  1. Taotlemiseks pöörduda vallvalitsuse sotsiaaltöö spetsialistide poole.
  2. Vajaminevad dokumendid:
  • avaldus;
  • isikut tõendav dokument;
  • taotleja dokumendifoto (3*4 cm), mitte vanem kui kuus kuud;
  • SKA poolt väljastatud puude raskusastme tuvastamise otsus;
  • lapsele või pensioniealisele puudega isikule lisaks pere- või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde olemasolu kohta;
  • ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikul pere- või eriarsti teatis, mis peab sisaldama infot, et isik vajab liikumist abistavat tehnilist abivahendit või et tal on ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Taotluse vorm

Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi avaldus

 

Õigusakt

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused

 

Lisainfo

Sotsiaaltöö spetsialist Hanneli Vanamb, hanneli.vanamb@viljandivald.ee, tel. 5198 3202

Sotsiaaltöö spetsialist Astrid Viinapuu, astrid.viinapuu@viljandivald.ee, tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond)

Sotsiaaltöö spetsialist Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond)