Ühise olmejäätmekonteineri kasutamise kokkulepe

 

Teenuse üldandmed

Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ka ühiseid kogumismahuteid, seejuures peavad jäätmekäitluslepingus olema fikseeritud kõik ühist kogumismahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks. Jäätmevaldajatel esitada Viljandi Vallavalitsusele kirjalik ühise olmejäätmekonteineri kasutamise kokkulepe. 

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid

Vastutaja

keskkonnaspetsialist Kadi Ann Busch, kadi.busch@viljandivald.ee, telefon 5301 1640

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Esitage digitaalselt allkirjastatud vormikohane taotlus vallavalitsusele aadressil viljandivald@viljandivald.ee

vormikohane taotlus

Teenuse taotlemine kohapeal

Täitke taotluse vorm paberkandjal ning tooge taotlus:

  • Viljandi vallamajja, Kauba tn. 9, Viljandi linn
  • Tarvastu teenuskeskusesse, Posti 52e, Mustla
  • Kolga-Jaani teenuskeskusesse, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani 

  Vastuvõtuajad: E, T, K 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30)