Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti

11.03.19
Ametiülesanded:
Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on aidata säilitada ja parandada Viljandi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet, arendada lastekaitsetööd. Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, millega on võimalik tutvuda valla veebilehel.
 
Nõuded kandidaadile:
• sotsiaaltööalane vm kõrgharidus ja erialane ettevalmistus;
• orienteerumine oma teenistusvaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides;
• väga hea suuline- ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• arvuti kasutamisoskus;
• hea suhtlemis- ja iseseisva töötamise oskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.
• B-kategooria juhiluba.
 
Kandideerimisel tuleb kasuks:
• eelnev kogemus laste hoolekande alal;
• avalikus teenistuses töötamise kogemus.
 
Omalt poolt pakume:
• võimalust lastega perede elus kutsuda esile positiivseid muutusi;
• võimalust luua ja arendada lastekaitsevaldkonnas uusi/innovaatilisi sekkumismeetodeid;
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
• konkurentsivõimelist töötasu;
• põhipuhkust 35 kalendripäeva.
 
Teenistusse asumise aeg:
esimesel võimalusel
 
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
2. elulookirjeldus;
3. motivatsioonikiri;
4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).
 
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 25. märtsiks 2019.a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „Lastekaitsespetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Lisateave: sotsiaalnõunik Irma Väre 435 0128, 507 1370 või konkurss@viljandivald.ee.
Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Tarvastu Rahvamaja ja Tarvastu Avatud Noortekeskus võtab tööle administraator-koristaja (1,0 töökohta)

22.03.19

Töökoha põhieesmärk:

Mustla Rahvamaja ja Tarvastu Avatud  Noortekeskuse igapäevane korrashoid, noorsoo- ja kultuuritöötaja abistamine ja asendamine ning vajadusel noortekeskuses tegevuste läbiviimine.

Nõuded kandidaadile:

  •   koostööoskus, ettevõtlikkus, hea suhtlemisoskus.
  •   loovus, kohusetundlikkus, korrektsus.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  • allkirjastatud avaldus
  • elulookirjeldus

Dokumendid saata 05. aprilliks 2019 aadressil Posti 52e Mustla Viljandi maakond 69701 või elektrooniliselt mustla.rahvamaja@viljandivald.ee .

Lisateave Tarvastu piirkonna noorsoo- ja kultuuritöötajalt Vika Zieds tel 58879498

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Viljandi Vallavalitsus pakub tööd tugiisikutele

7.02.19

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisiku Saarepeedi Kooli. Tugiisiku tööaeg on esmaspäevast reedeni umbes 7 tundi päevas. Huvi korral palume võtta ühendust lastekaitsespetsialist Heili Rohtlaga telefonil: 534 05357, e-post: heili.rohtla@viljandivald.ee

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisiku Holstre Kooli. Tugiisiku tööaeg on esmaspäevast reedeni maksimaalselt 6 tundi päevas. Huvi korral palume võtta ühendust lastekaitsespetsialist Elviira Hendriksoniga telefonil: 510 6948, e-post: elviira.hendrikson@viljandivald.ee

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisiku Tarvastu Gümnaasiumisse, maksimaalselt kahel päeval nädalas. Huvi korral palume võtta ühendust lastekaitse peaspetsialist Maarja Mitiga telefonil: 530 78882, e-post: maarja.mitt@viljandivald.ee

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisiku Viljandi Lasteaed Karlssonisse. Tugiisiku tööaeg on esmaspäevast reedeni umbes 8 tundi päevas. Huvi korral palume võtta ühendust lastekaitsespetsialist Heili Rohtlaga telefonil: 534 05357, e-post: heili.rohtla@viljandivald.ee

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL