Tarvastu Gümnaasiumi võtab alates 2019/2020. õppeaastast tööle:

13.08.19

vene keele õpetaja (1,0 ametikohta)
ja eripedagoogi (asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks).
Avaldus, CV ja haridust tõendavad  dokumendid saata hiljemalt 21. augustiks 2019 e-posti aadressile kool@tarvastu.vil.ee või aadressile Kevade 2a, Mustla, 69701 Viljandimaa.
Lisainfo ene.savi@tarvastu.vil.ee

Kolga-Jaani kool pakub algaval õppeaastal tööd:

12.08.19

Spordihoone administraator-koristajale
(0,5+0,5 ametikohta)
Administraatori tööaeg on töönädala õhtutel,
vajadusel ka nädalavahetustel.
Lisainfo tel  53 465 122 (spordikorraldaja)

Sotsiaalpedagoogile
(0,5 ametikohta)


Sooviavaldus, CV, haridust tõendavad dokumendid
palume saata 19.augustiks aadressil:
thea@k-jaani.vil.ee
Lisainfo tel  5919 9903

Paistu Kool võtab 2019/20 õppeaastast tööle:

9.08.19
 • matemaatikaõpetaja (1,0 ametikohta)
 • õppealajuhataja (0,5 ametikohta)
 • koristaja (1,0 ametikohta)
Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata 19. augustiks 2019 e-posti aadressile direktor@paistukool.ee või aadressil Sultsi küla, Viljandi vald, 69605, Viljandimaa.

Lisainfo tel. 527 7893

Leie Põhikool võtab alates 2019/2020 õppeaastast konkursi korras (osalise tööajaga) tööle:

7.08.19
 • inglise keele õpetaja  (0,5 k)
 • eripedagoog  (0,5 k)
 • poeglaste tööõpetuse õpetaja (4 t)


Avaldus, CV ja koopiad  haridust tõendavatest dokumentidest esitada  digiallkirjastatult  19. augustiks 2019 aadressil eero@leie.vil.ee või Leie Põhikool, 70303 Leie, Viljandi vald, Viljandimaa.

Info:  56470332; eero@leie.vil.ee
Tööle asumine alates 1.september 2019.

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse LASTEKAITSESPETSIALISTI

7.08.19

Ametiülesanded:

Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on aidata säilitada ja parandada Viljandi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet, arendada lastekaitsetööd. Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, millega on võimalik tutvuda valla veebilehel.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus ja erialane ettevalmistus;
 • orienteerumine oma teenistusvaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides;
 • väga hea suuline- ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • arvuti kasutamisoskus;
 • hea suhtlemis- ja iseseisva töötamise oskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • eelnev kogemus laste hoolekande alal;
 • avalikus teenistuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust lastega perede elus kutsuda esile positiivseid muutusi;
 • luua ja arendada lastekaitsevaldkonnas uusi/innovaatilisi sekkumismeetodeid;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • palgale lisaks ka tulemustasu.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 22. augustiks 2019. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „Lastekaitsespetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee.
Lisateave: hoolekande koordinaator Luule Vitsur 5304 1166 või konkurss@viljandivald.ee

Tööpakkumine tugiisikule alates septembrist

19.07.19

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisiku Viljandi Kaare Kooli alates 01.09.2019. a. Tugiisiku tööaeg on esmaspäevast reedeni umbes 5 tundi päevas.

Huvi korral palume võtta ühendust telefonil: 534 05357 - Teile vastavad  lastekaitsespetsialist Heili Rohtla (e-post: heili.rohtla@viljandivald.ee) või lastekaitsespetsialist Elviira Hendrikson (e-post: elviira.hendrikson@viljandivald.ee).

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Viljandi Vallavalitsus võtab tööle Viljandi valla Tarvastu piirkonna noorsoo- ja kultuuritöötaja (ajutiselt äraoleva töötaja asendaja)

5.08.19

1,0 töökoht koosneb 0,5 noorsootöötaja ja 0,5 kultuuritöötaja töökohast

Peamised tööülesanded:

 • Mustla Rahvamaja sisuliste tegevuste planeerimine ja elluviimine;
 • Mustla Rahvamaja projektitegevuse koordineerimine;
 • Mustla Rahvamaja eelarveliste vahendite planeerimine ja kasutamise jälgimine (sh aruannete esitamine);
 • Tarvastu piirkonna noorsootöö edendamine (sh projektitegevus), noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse toetamine;
 • Tarvastu Avatud Noortekeskuse töö korraldamine (sh eelarveliste vahendite planeerimine ja kasutamise jälgimine);
 • noortesündmuste korraldamine;
 • noorteühendustega suhtlemine ja noorteinfo vahendamine.

Nõuded kandidaadile:

 • erialane haridus või varasem kogemus kultuuri- või noorsootöös;
 • eelnev projektide koostamise ja projektijuhtimise kogemus;
 • koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;
 • hea arvuti kasutamisoskus;
 • B- kategooria autojuhiload ja auto kasutamise võimalus;
 • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • häid eneseteostusvõimalusi;
 • enesetäiendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 18. august 2019. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Noorsoo- ja kultuuritöötaja " või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee.

Lisateave: Kultuuri- ja noorsootööspetsialist Jana Seeba 435 0156 või konkurss@viljandivald.ee.

Toimetaja: OTT PÕDER

Kalmetu Põhikool pakub tööd

26.06.19

Kalmetu Põhikool pakub uuest õppeaastast tööd muusikaõpetajale (15 tundi)

ja alates teisest trimestrist osalise tööajaga (18 tundi) kehalise kasvatuse õpetaja asendajale.

Info meiliaadressilt kool@kalmetu.vil.ee või tel 5516372

 

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Uusna lasteaed otsib lasteaiaõpetajat (0,5 ametikohta)

20.06.19

Uusna lasteaed Tõruke võtab konkursi korras tööle tähtajalise lepinguga lasteaiaõpetaja (0,5 ametikohta).

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 14. augustiks e-posti aadressil: uusna,lasteaed@viljandivald.ee.

Info tel. 43 27110, 5309 9025.

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Kolga-Jaani hooldekodu võtab tööle hooldaja

6.05.19

Kolga-Jaani Hooldekodu otsib oma toredasse kollektiivi tublit hooldajat. Töö on vahetustega. Tööleasumise aeg esimesel võimalusel.

 

Info: eda.protsin@viljandivald.ee

Eda Protsin, tel: 4328267, 59199904

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL