Tarvastu lasteaed pakub tööd

23.05.19

 

Tarvastu Lasteaed võtab uuest õppeaastast tööle:

 • muusika- ja liikumisõpetaja Soe majja - 1,0 ametikohta
 • lasteaiaõpetaja assistendid Kärstna majja - 2,0 ametikohta
 • õppejuhi alates 15.augustist - 1,0 ametikohta

Palume saata motiveeritud sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 10.juuniks 2019.a. meiliaadressile tarvastu.lasteaed@viljandivald.ee

või aadressile Soe 8, Soe küla, Viljandi vald, Viljandimaa 69712.

Lisainfo tel. 52 54 160 (Tiiu Rõõm)

 

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Kolga-Jaani Põhikool võtab konkursi korras tööle eesti keele ja kirjanduse õpetaja

16.05.19

1,0 ametikohta. Töö algus august 2019.

Kandideerimisavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopia

saata 31.maiks aadressile: thea@k-jaani.vil.ee

Lisainformatsioon telefonil 5919 9903.

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse PROJEKTISPETSIALISTI

9.05.19

Peamised ametiülesanded:

 • valla arengudokumentide koostamise ja uuendamise korraldamine;
 • välisrahastusvõimaluste info kogumine, koondamine ja vahendamine valla hallatavatele asutustele;
 • projektide rahastustaotluste koostamine, koordineerimine ja projektide juhtimine;
 • valla hallatavate asutuste juhendamine rahastustaotluste koostamisel;
 • rahvusvaheliste projektide koostamine ja koordineerimine;
 • valla külaliikumise arendamine ja koordineerimine;
 • piirkonna turismi valdkonna koordineerimises osalemine;
 • hangete ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • teenistusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude ja lepingute ettevalmistamine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • kõrge pingetaluvus, koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime;
 • ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;
 • väga hea arvuti kasutamisoskus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • projektitaotluste koostamise oskus;
 • kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

 

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 23. mai 2019 aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „projektispetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee.

Lisateave: abivallavanem Rein Anton tel 435 0120 või konkurss@viljandivald.ee.

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Kolga-Jaani hooldekodu võtab tööle hooldaja

6.05.19

Kolga-Jaani Hooldekodu otsib oma toredasse kollektiivi tublit hooldajat. Töö on vahetustega. Tööleasumise aeg esimesel võimalusel.

 

Info: eda.protsin@viljandivald.ee

Eda Protsin, tel: 4328267, 59199904

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Paistu kool pakub tööd mitmele õpetajale

23.04.19

Paistu Kool kuulutab välja konkursi 2019/2020 õppeaastaks järgmistele ametikohtadele:

 • klassiõpetaja
 • inglise keele õpetaja (3. -9. klass)
 • õppealajuhataja (0,5 ametikohta)
 • arvutiõpetaja (osaline koormus, asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks)  
 • õpetaja abi (kool)

 

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata  24. maiks 2019 e-posti aadressile direktor@paistukool.ee või aadressil Sultsi küla, Viljandi vald, 69605, Viljandimaa.

Lisainfo tel. 527 7893

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Viljandi Vallavalitsus pakub tööd tugiisikutele

23.05.19

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisiku Saarepeedi Kooli. Tugiisiku tööaeg on esmaspäevast reedeni umbes 7 tundi päevas. Huvi korral palume võtta ühendust lastekaitsespetsialist Heili Rohtlaga telefonil: 534 05357, e-post: heili.rohtla@viljandivald.ee

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisiku Holstre Kooli. Tugiisiku tööaeg on esmaspäevast reedeni maksimaalselt 6 tundi päevas. Huvi korral palume võtta ühendust lastekaitsespetsialist Elviira Hendriksoniga telefonil: 510 6948, e-post: elviira.hendrikson@viljandivald.ee

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisiku Tarvastu Gümnaasiumisse, maksimaalselt kahel päeval nädalas. Huvi korral palume võtta ühendust lastekaitse peaspetsialist Maarja Mitiga telefonil: 530 78882, e-post: maarja.mitt@viljandivald.ee

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisiku Viljandi Lasteaed Karlssonisse. Tugiisiku tööaeg on esmaspäevast reedeni umbes 8 tundi päevas. Huvi korral palume võtta ühendust lastekaitsespetsialist Heili Rohtlaga telefonil: 534 05357, e-post: heili.rohtla@viljandivald.ee

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL