Leie Põhikool pakub tööd õpetajatele

25.06.20

Leie Põhikool pikendab konkurssi 2020/21 õppeaastaks eesti keele (14 tundi), inglise keele (12 tundi), ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse (9 tundi), poeglaste tööõpetuse õpetaja (4 tundi), huvijuhi (0,3 kohta) ametikohtadele. Täiendavalt kuulutame konkursi  kehalise kasvatuse (9 tundi) õpetaja ametikohale.  

Avaldus, CV ja koopiad haridust tõendavatest dokumentidest esitada digiallkirjastatult 9. augustiks 2020 aadressil kool@leie.vil.ee või Leie Põhikool, 70303 Leie, Viljandi vald, Viljandimaa.  Info: kool@leie.vil.ee

Konkurss Leie Põhikooli direktori kohale

 

Viljandi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

Leie Põhikooli direktori

ametikohale

 

Konkursil valituks osutunud kandidaadiga sõlmitakse tööleping direktori 0,5 töökoormusega ametikoha täitmiseks. Tööle asumise aeg on 01.08.2020

 

Leie Põhikool asub Võrtsjärve põhjakaldal Viljandi vallas, Leie külas, Viljandist 30 km, Tartust 50 km ja Kolga-Jaanist 17 km kaugusel.

Traditsioonid, individuaalne lähenemine ja koostöö on aluseks, et iga Leie Põhikooli õpilasel on võimalus konkurentsivõimelisele haridusele.

Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe ja kasvatustegevuse korraldamise ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Nõuded kandidaadile:

 • vastavus kooli direktoritele esitatavatele nõuetele: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsid
 • haridusvaldkonna õigusaktide tundmine

 

Ootused kandidaadile:

 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus
 • loovus ja algatusvõime
 • hea pingetaluvus ning võime töötada süsteemselt ja eesmärgipäraselt

 

Kandideerimiseks saada oma digitaalselt allkirjastatud avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavad dokumendid ning motivatsioonikiri teemal „Mis teeb minust hea koolijuhi" hiljemalt 25. juuniks 2020. e-posti aadressile konkurss(at)viljandivald.ee

Lisainfo tel 43 51 817

 •  

Paistu kool otsib uusi töötajaid

Paistu Kool võtab tööle alates 2020/2021. õppeaastast:
 • õppealajuhataja (0,5 ametikohta)
 • lasteaiaõpetaja (1,0 ametikohta)
Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata 17. juuniks 2020 e-posti aadressile direktor@paistukool.ee või aadressil Sultsi küla, Viljandi vald, 69605, Viljandimaa.
 
Lisainfo tel. 527 7893
 

 

Kalmetu Põhikool võtab tööle uued õpetajad

Kalmetu Põhikool võtab alates 2020/21 õppeaastast konkursi korras tööle:

 • eripedagoogi (1,0 kohta)
 • ajalooõpetaja (osalise tööajaga)
 • inglise keele õpetaja (osalise tööajaga)
 • muusikaõpetaja (osalise tööajaga)

Avalduse, elulookirjelduse, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 15. juuniks Kalmetu Põhikooli aadressil Tänassilma 70103, Viljandimaa või kool@kalmetu.vil.ee. Lisainfo kool@kalmetu.vil.ee

 

 

Heimtali põhikool võtab tööle kaks õpetajat

Heimtali Põhikool võtab konkursi korras tööle I kooliastme klassiõpetaja (1,0 ametikohta) abiõpetaja (1,0 ametikohta äraoleva töötaja asendamiseks)Soovitav eripedagoogiline ettevalmistus.

Kandideerimiseks palume saata avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad aadressil:

Heimtali Põhikool, Pargi ring 1, Heimtali, Viljandi vald, 71102 Viljandimaa või kooli e-posti aadressil kool@heimtali.vil.ee.

Kandideerimise tähtaeg  17. juuni 2020. Tööle asumine alates 01. september 2020.

Info Eero Metsvahi  516 0293, 435 1098

E-post: kool@heimtali.vil.eeeero.metsvahi@viljandivald.ee

 

 

 

Tarvastu Gümnaasium võtab tööle uued inimesed

Tarvastu Gümnaasium võtab alates 2020/2021 õppeaastast tööle:

vene keele õpetaja (osalise koormusega) ja eripedagoogi (asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks).

Avaldus , CV ja haridust tõendavad dokumendid saata hiljemalt 26. juuniks 2020 e-posti aadressile kool@tarvastu.vil.ee või aadressile Kevade2a, Mustla, 69701 Viljandimaa.

Lisainfo ene.savi@tarvastu.vil.ee

 

Vallavalitsuse sisekonkurss

Viljandi Vallavalitsus on välja kuulutanud sisekonkursi sotsiaalnõuniku ametikohale.

Uusna lasteaed otsib töötajaid

4.06.20

Uusna Lasteaed Tõruke otsib oma sõbralikku kollektiivi uusi inimesi. 

Lasteaed võtab uuest õppeaastast tööle:

 • lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohta (äraoleva töötaja asendaja)
 • logopeed 0,5 ametikohta

Palume saata sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 15. juuniks 2020 meiliaadressile uusna.lasteaed@viljandivald.ee

 

 

Saarepeedi kool võtab tööle uued töötajad

4.06.20

Hubane Saarepeedi Kool otsib oma meeskonda uusi töötajaid.

Kool võtab tööle:

 • haridustehnoloogi (koormus 0,5)
 • abiõpetaja (koormus 1,0)
 • eripedagoogi (koormus 1,0)
 • loodusainete õpetaja (koormus 0,5 või 0,67)

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopia saata 17. juuniks 2020 e-posti aadressil saarepeedikool@viljandivald.ee

Tööle asumise aeg: august 2020.

Lisainfo: telefonil 517 8642 (Ave Orav) ja e-posti aadressilt ave.orav@viljandivald.ee

 

 

 

Viljandi valla lasteaed Päikesekiir võtab tööle muusikaõpetaja Puiatu lasteaeda ja Päri lasteaeda

 

Viljandi valla lasteaed Päikesekiir võtab tööle muusikaõpetaja Puiatu lasteaeda (koormus 0,125) ja Päri lasteaeda (koormus 0,25). 
 
CV, avaldus ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia saata 4. juuniks 2020 e-posti aadressil astra.jamnes@viljandivald.ee või paberkandjal Kannikmäe tee 18, Päri küla, Viljandi vald, 71023.
 
Tööle asumise aeg 24. august 2020.
 

 

Lisainfo telefonil  53500566 (Astra Jamnes) ja e-posti aadressilt astra.jamnes@viljandivald.ee.

Tarvastu Lasteaed võtab tööle uuest õppeaastast lasteaiaõpetaja

 

Tarvastu Lasteaed võtab tööle uuest aastast lasteaiaõpetaja (1,0 ametikoht).
 
Palume saata sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 01.juuniks 2020.a. meiliaadressile tarvastu.lasteaed@viljandivald.ee või aadressile Soe 8, Soe küla, Viljandi vald, Viljandimaa 69712.
 

 

Lisainfo tel. 52 54 160 (Tiiu Rõõm)

Viljandi Vallavalitsus võtab tööle Avalike suhete spetsialisti

 

Soovid suhelda, kirjutada, pildistada? Oled aktiivne, energiline, loov? 
Sulle meeldib korraldada, kujundada, otsida uut ja põnevat ning seda kajastada?
Just Sind ootame kandideerima!
 
Avalike suhete spetsialisti peamisteks ülesanneteks on:
• valla maine kujundamine;
• pressiteadete kirjutamine ja uudiste kajastamine;
• avalikkuse informeerimine volikogu ja valitsuse tegevusest;
• valla kodulehe haldamine ja aktualiseerimine;
• valla meediasuhtluse korraldamine;
• esindusürituste korraldamises osalemine.
Nõudmised kandidaadile
• kõrgharidus (soovitavalt erialane, kõrgharidus võib olla omandamisel);
• väga hea sõnalise eneseväljendamis-, suhtlemis- ja esinemisoskus;
• oskus planeerida tööprotsessi, omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keel vähemalt suhtlustasemel;
• orienteerub oma töövaldkonna õigusaktides;
• oskus stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt aega kasutada;
• algatusvõimeline ja loov, 
• oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme;
• juhiloa olemasolu.
Kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses ja/või meediavaldkonnas ja isikliku sõiduauto olemasolu.
Omaltpoolt pakume
- sõbralikku ja rõõmsameelset meeskonda;
- enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
- 35 kalendripäevast põhipuhkust.
Lisainfo
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
1. allkirjastatud sooviavaldus;
2. elulookirjeldus;
3. motivatsioonikiri;
4. tunnistus või diplom hariduse kohta (koopia).
 
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 15. juuni 2020 kell 12:00 aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „avalike suhete spetsialist" või elektrooniliselt konkurss(at)viljandivald.ee. 
Lisateave: Iren Jõeleht, personalispetsialist telefonil 4350137 või konkurss(at)viljandivald.ee
 

Kolga-Jaani Põhikool otsib õpetajaid

 

Kolga-Jaani Põhikool vajab 2020/2021.õppeaastal aineõpetajaid:
 
• geograafia (5 tundi)
• bioloogia (6 tundi)
• ajalugu 5.-6.klass (4 tundi)
• poiste tööõpetus (6 tundi)
• informaatika (4 tundi)
• klassiõpetaja (üks - ühele õpe 1,0)
 
Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata 01. juuniks 2020 e-posti aadressile: thea@k-jaani.vil.ee  või Viljandi mnt 1a, Kolga-Jaani, Viljandi vald, Viljandimaa 70301
 
Lisainfo tel. 5919 9903
 

Paistu Kool võtab tööle alates 2020/2021. õppeaastast õpetajaid

 

 • õppealajuhataja (0,5 ametikohta)

 • inglise keele õpetaja A-võõrkeel 3.-9. klass (1,0)

 • matemaatikaõpetaja (1,0)

 • ajalooõpetaja (0,5)

 • klassiõpetaja (üks-ühele õpetaja)

 • poiste tööõpetuse õpetaja (8 tundi)

 • arvutiõpetuse õpetaja (7 tundi)

 •  õpetaja abi (kool, 1,0)

  Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata 01. juuniks 2020 e-posti aadressile direktor@paistukool.ee või aadressil Sultsi küla, Viljandi vald, 69605, Viljandimaa.

  Lisainfo tel. 527 7893

 

Ramsi Lasteaed „Taruke" kuulutab välja konkursi

 

ootab kandideerima oma meeskonda järgmistele ametikohtadele: 
2 LASTEAIAÕPETAJAT (sõimerühma) 
Nõutav vastav kvalifikatsioon.
2 LASTEAIAÕPETAJA ABI (aiarühma ja sõimerühma)
Kasuks tuleb lapsehoidja koolitus (läbitud või läbimisel) 
Edukas kandidaat:
on rõõmsameelne, hea suhtleja ja meeskonnatöötaja
on avatud uuendustele
Kandideerimiseks esitatavad dokumendid:
avaldus
elulookirjeldus
haridust tõendavate dokumentide koopiad
palume saata hiljemalt 26. maiks 2020.a. aadressil maret.tamme@taruke.ee
Tööle asumise aeg:  august 2020.a.  Info tel 53015191
 

 

Viiratsi Lasteaed Rüblik võtab tööle lasteaiaõpetaja ja õpetaja abi

 

Lasteaiaõpetaja ja õpetaja abi mõlemad on lapsehoolduspuhkuse asendajad ja nõutav on vastavus kvalifikatsiooninõuetele.

Sind ootab rõõmsameelne, loominguline ja õpihimuline lasteaiapere ning looduslähedane ja arenev õpi- ja kasvukeskkond.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata palun 22.maiks e-posti aadressile luive.rehand@viljandivald.ee.

Tööle asumise aeg on augustis 2020a.

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisiku Pärsti lasteaeda

4.03.20
Tugiisiku tööaeg on esmaspäevast reedeni umbes 5 tundi päevas. Huvi korral palume võtta ühendust lastekaitsespetsialist Heili Rohtlaga telefonil: 534 05357, e-post: heili.rohtla@viljandivald.ee

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisiku Holstre Lasteaeda

4.06.20

Tugiisiku tööaeg on esmaspäevast reedeni umbes 5 tundi päevas. Huvi korral palume võtta ühendust lastekaitsespetsialist Heili Rohtlaga telefonil: 534 05357, e-post: heili.rohtla@viljandivald.ee

Toimetaja: MADE LAAS