Vana-Võidu ja Uusna lasteaeda võetakse tööle logopeed

17.01.20

Vana-Võidu Lasteaeda ja Uusna Lasteaeda võetakse tööle logopeed.
Vana-Võidu lasteaias koormus 0,3 ametikohta ja
Uusna Lasteaias koormus 0,5 ametikohta. 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10. veebruariks 2020.

eha.pihlak@viljandivald.ee või uusna.lasteaed@viljandivald.ee

Lisainfo tel. 5194 9060, 5309 9025

 

Saarepeedi kool otsib eripedagoogi (1,0 ametikoht)

15.01.20

SAAREPEEDI KOOL on hubane, sõbralik, kaasaegne, arenev maakool, kus igale lapsele on loodud individuaalselt arengut toetav ja väärtustav õpikeskkond.

Asume kaunis looduskeskkonnas 10 km kaugusel Viljandist.

 

Otsime oma tegusasse kollektiivi ERIPEDAGOOGI (1,0 ametikoht)

 

Kandideerimisavaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 31.jaanuariks 2020

aadressil saarepeedikool@viljandivald.ee või  Saarepeedi küla, 702011 Viljandi vald

Lisainfo tel. 517 8642

 

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Paistu Kool pakub tööd

Paistu Kool pakub tööd: 

 • õppealajuhatajale (0,5 ametikohta)
 • inglise keele õpetajale A-võõrkeel 3.-9. klass (1,0 ametikohta)

 

Tööle asumise aeg 3. veebruar 2020.

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata 23. jaanuariks 2020 e-posti aadressile direktor@paistukool.ee või aadressil Sultsi küla, Viljandi vald, 69605, Viljandimaa.

Lisainfo tel. 527 7893

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse KULTUURI- JA NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

20.12.19

Peamised ametiülesanded:

 • Viljandi valla kultuuri- ja noorsootöö arendamine ja koordineerimine (sh kultuuri- ja noorsootöö ümarlaua juhtimine);
 • kultuuriasutuste (rahvamajad, raamatukogud jne) tegevuse koordineerimine;
 • kultuuri- ja noorsootööalaste projektide algatamine ja koordineerimine;
 • kultuuri- ja noortesündmuste korraldamine;
 • noorteühendustega suhtlemine ja noorteinfo vahendamine.

Nõuded kandidaadile:

 • kultuuri- või noorsootööalane kõrgharidus;
 • eelnev projektide koostamise ja projektjuhtimise kogemus;
 • koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;
 • väga hea arvuti kasutamisoskus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • haldusaktide koostamise oskus;
 • avalikus teenistuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • konkurentsivõimelist palka;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

 

Teenistusse asumise aeg: 02.03.2020

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).


Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 17. jaanuaril 2020 aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „kultuuri- ja noorsootööspetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Lisateave: haridus- ja kultuurinõunik Maive Feldmann tel 435 1817 või konkurss@viljandivald.ee.

Heimtali Põhikool võtab tööle õpetajad

9.01.20

Heimtali Põhikool võtab konkursi korras tööle:

 • I kooliastme klassiõpetaja (1,0 ametikohta)
 • abiõpetaja (1,0 ametikohta ära oleva töötaja asendamiseks).

Kõikidel ametikohtadel soovitav eripedagoogiline ettevalmistus.

Kandideerimiseks palun saata avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad aadressil:

Heimtali Põhikool, Pargi ring 1, Heimtali, Viljandi vald, 71102 Viljandimaa või kooli e-posti aadressil kool@heimtali.vil.ee.

Kandideerimise tähtaeg  2. veebruar 2020.

Tööle asumine:

 • I kooliastme klassiõpetaja – esimesel võimalusel
 • abiõpetaja – alates 17. veebruar 2020 (ära oleva töötaja asendamiseks)

Info:

Telefon: 4351095

E-post: kool@heimtali.vil.ee, eero.metsvahi@viljandivald.ee

Viljandi vald pakub tööd tugiisikutele

5.12.19

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisikud Viiratsi lasteaeda ja Holstre kooli. 

Huvi korral palume võtta ühendust telefonil: 525 4077 - Teile vastab lastekaitse peaspetsialist Maarja Mitt (e-post: maarja.mitt@viljandivald.ee).

 

 

 

Toimetaja: MADE LAAS