Vabad töökohad

 

Ootame tööle tugiisikut

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisiku Kalmetu Põhikooli.

Huvi korral palume võtta ühendust lastekaitsespetsialist Catherine Grünbaumiga telefonil: 5106948, e-post: catherine.grynbaum@viljandivald.ee

 

Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu võtab tööle Saarepeedi haruraamatukogu ja Karula teeninduspunkti raamatukoguhoidja 0,7 ametikohale

Peamised tööülesanded:

 • lugeja- ja infoteenindus
 • kogude kujundamine ja korrashoid
 • teavikute raamatukogulik töötlemine
 • ürituste ja kasutajakoolituste planeerimine ja läbiviimine

Nõuded kandidaadile:

 • kõrg- või keskeriharidus
 • valmisolek kutse omandamiseks
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus
 • algatusvõime ja iseseisvus
 • väga hea arvutikasutamise oskus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • erialane kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutse
 • raamatukogus töötamise kogemus
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast tööd
 • sõbralikku töökollektiivi
 • koolitusi ning võimalusi erialaseks enesetäiendamiseks

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • allkirjastatud sooviavaldus
 • CV
 • motivatsioonikiri
 • koopia haridust tõendavast diplomist

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 01.11.2021 elektrooniliselt aadressile kristel.jaago@viljandivald.ee

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Lisainfo: Kristel Jaago, tel: 53494457 või kristel.jaago@viljandivald.ee