Ametijuhend

 

Ametijuhend

 

 

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisiku Kalmetu Kooli.

Tugiisiku tööaeg on esmaspäevast reedeni maksimaalselt 7 tundi päevas.

Huvi korral palume võtta ühendust laste heaolu spetsialist Lauriin Meiniga

telefonil: 510 6948, e-post: lauriin.mein@viljandivald.ee