Ramsi lasteaed Taruke

21.09.20

OOTAB  OMA MEESKONDA  RÕÕMSAMEELSET JA HAKKAJAT LASTEAIAÕPETAJA ABI   

Tööülesanneteks on õpetaja toetamine õppetöös, rühma korrashoid ja toidu serveerimine. Tööaeg on 8 tundi päevas. Tööle asumine - nii pea kui võimalik.

Kandideerimisel tuleb kasuks eelnev töökogemus lasteaias. Lisaks keskharidusele hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime.

Ootame avaldust ja elulookirjeldust (CV-d)  hiljemalt 26. septembriks 2020.a. aadressil maret.tamme@viljandivald.ee, täpsem info telefonil 4340325 või 53015191

Otsime majandustöölist

18.09.20

Viljandi Vallavalitsus otsib majandustöölist, kelle tööülesanneteks on:

 • väiksemad ehitus-ja remonttööd
 • haljastustööd
 • talihoolde teostamine

Nõudmised kandidaadile:

 • kesk-või keskeriharidus
 • üldehitusalased teadmised ja oskused
 • tehniline taip
 • töökus ja kohusetundlikkus
 • autojuhilubade olemasolu, sh T-kategooria juhtimisõigus
 • keeleoskus ET: nõutud, kõne: B1, kirjutamine: B1

Tööle asumise aeg: Nii pea kui võimalik

Pakume töötasu 1000 eurot (bruto) katseajal

Kandideerimise tähtaeg 28.09.2020. Töösoovijail võtta ühendust telefonil +372509 1772 või saata oma sooviavaldus e-mailile: konkurs@viljandivald.ee

Viiratsi Lasteaed Rüblik võtab tööle lastaiaõpetaja

18.09.20

Nõutav vastavus kvalifikatsiooninõuetele.

Sind ootab rõõmsameelne, loominguline ja õpihimuline lasteaiapere ning looduslähedane ja arenev õpi- ja kasvukeskkond.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata palun 24. septembriks e-posti aadressile: luive.rehand@viljandivald.ee.

Tööle asumise aeg: oktoober 2020.

Viljandi Vallavalitsus võtab tööle haridusspetsialisti

15.09.20

Haridusspetsialisti ametikoha eesmärk Viljandi Valla haridusalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine.

 

Tööülesanded:

 • Viljandi valla hallatavate haridusasutuste tegevuse ja koostöö koordineerimine vastavalt valla hariduse arengukavale;
 • Viljandi valla hallatavate haridusasutuste nõustamine probleemküsimuste lahendamisel; haridusalaste statistiliste andmete kogumine haridusvaldkonna arengusuundade väljatöötamiseks;
 • koolikohustuse täitmise üle arvestuse pidamine;
 • lapsevanemate nõustamine koolikorralduslikes küsimustes;
 • ülevallaliste haridusürituste koordineerimine ja vajadusel korraldamine.

 

Nõuded kandidaadile:

haridusalane kõrgharidus (magister või sellega võrdsustatud);

varasem töökogemus haridusvaldkonnas;

haridusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine;

väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;

B kategooria juhiluba.

 

Ootused kandidaadile:

kõrge pingetaluvus, kriitiline mõtlemine;
väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
kohusetunne ja korrektsus;

ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;

hea digivahendite kasutamise oskus.

 

Kandideerimisel tuleb kasuks: avalikus teenistuses töötamise kogemus

 

Kandideerimiseks saada:

 • digitaalselt allkirjastatud avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavad dokumendid

hiljemalt 30. septembriks 2020 kell 10:00 e-posti aadressile konkurss(at)viljandivald.ee

Lisainfo: tel 435 0124.

Kolga-Jaani Kool vajab klassiõpetajat

3.09.20

Kolga-Jaani Kool vajab särasilmsetele õpilastele väga kiiresti KLASSIÕPETAJAT (1,0 ametikohta)

Sooviavalduse ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palume saata 16. septembriks 2020 e-posti aadressile hasso.kukemelk@kolgajaanikool.ee.

Lisainfo telefonil 510 5058

Saarepeedi Rahvamaja võtab tööle põhikohaga koristaja (1,0 koormusega)

2.09.20

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Avaldus ja CV saata 15. septembriks e-posti aadressile ille.mirka@viljandivald.ee või postiga aadressile: Saarepeedi küla, Viljandi vald, 70201 Viljandimaa.

Täiendav info telefonil + 372 523 4605

Viiratsi Lasteaed Rüblik võtab tööle koristaja-majaperenaise (0,75 koormusega)

1.09.20

Eriti ootame töötajat, kes on valmis teenima lisa, asendades rühmas õpetaja abi.

Avaldus ja CV palutakse saata 6. septembriks e-postile luive.rehand@viljandivald.ee.

Info telefonil 53 317 940 (majandusjuhataja).

Pakume nüüdisaegset töökeskkonda ja toredaid kolleege!

Puiatu lasteaeda võetakse tööle tugiisik

1.09.20

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisiku Puiatu lasteaeda.

Tugiisiku tööaeg on esmaspäevast reedeni maksimaalselt 5 tundi päevas. Huvi korral palume võtta ühendust lastekaitsespetsialist Heili Rohtlaga telefonil: 534 05357, e-post: heili.rohtla@viljandivald.ee

Kolga-Jaani Kool võtab tööle õppealajuhataja

18.08.20

Kolga-Jaani Kool kuulutab välja avaliku konkursi õppealajuhataja ametikoha täitmiseks (0,25 a/k koolis, 0,25 a/k lasteaias).

Sooviavaldus, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palume saata 24.augustiks meiliaadressil:  hasso.kukemelk@kolgajaanikool.ee, lisainfo telefonil 5105058.

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse PEAMAAKORRALADAJA

18.08.20

Maakorraldaja ametikoha põhieesmärk on maakorraldusalase tegevusega, maareformiga, maa maksustamisega ja aadressiandmetega seotud ülesannete täitmine ja korraldamine Viljandi vallas

Peamised ametiülesanded:

 • omandi-ja maareformiga seotud toimingute korraldamine ja läbiviimine;
 • kinnistu jagamise ja isikliku kasutusõiguse seadmise dokumentide ettevalmistamine;
 • katastriüksustele ADS süsteemis lähiaadressi määramine;
 • maksustatavate maakasutuste üle arvestuse pidamise korraldamine;
 • maa hindamisega seotud omavalitsusele pandud toimingute tegemine;
 • valla geoinfosüsteemi arendamises osalemine;
 • osalemine maavaidluste ning teenistusvaldkonnas esitatud vaiete lahendamisel;
 • teenistuskohustustest tulenevate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine jne.

Nõuded kandidaadile:

 • erialane (soovitavalt maakorralduslik või geodeesia alane),
 • ametikohale vajalike teksti-, tabeltöötlus-ja andmebaasi programmide ning elektrooniliselt peetavate andmekogude kasutamise oskus;
 • koostööoskus, korrektsus ja hea suhtlemisoskus;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

• haldusaktide koostamise oskus;

• avalikus teenistuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • toetavat meeskonda;
 • enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

2. elulookirjeldus;

3. motivatsioonikiri;

4. haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 1. september 2020 e-posti aadressile konkurss@viljandivald.ee.

 

Lisateave: ehitusnõunik Elo Talvoja tel 53057516 või konkurss@viljandivald.ee

Lasteaed Päikesekiir ootab Päri lasteaeda tööle õpetaja abi

14.08.20

Viljandi valla lasteaed Päikesekiir ootab Päri lasteaeda tööle õpetaja abi.

CV ja avaldus saata 21. augustiks 2020 e-posti aadressil astra.jamnes@viljandivald.ee või postiga Kannikmäe tee 18, Päri küla, 71023.

Tööle asumise aeg 1. september 2020.

Rohkem infot telefonil 53500566 (direktor Astra Jamnes).

Saarepeedi kool otsib töötajaid

10.08.20
Saarepeedi Kool otsib enda kollektiivi järgmisi töötajaid:
*kunsti- ja käsitööõpetaja (0,58 koormus)
* lasteaia liikumisõpetaja (0,25 koormus)
*eripedagoog (1,0 koormus)
 
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopia saata saarepeedikool@viljandivald.ee
Kandideerimise tähtaeg 17.august
 
lisainfo: direktor Ave Orav +372 517 8642
 

Saarepeedi Kool võtab tööle KOKA ABI

5.08.20

Peamised ülesanded:

• lihtsamate toitude valmistamine;

• koka abistamine köögis;

• nõude pesemine;

• köögi, söögisaali ja abiruumide koristamine;

• laudade katmine, koristamine

 

Nõuded kandidaadile: 

• eelnevat töökogemust;

• valmisolekut meeskonnatööks;

• loogilist mõtlemist;

• füüsilise koormuse taluvust

Omalt poolt pakume: 

• suvepuhkust;

• meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda;

• enesetäiendamise võimalust;

• stabiilset tööd

Koka abi tööaeg on esmaspäevast reedeni 7:00-15:30

 

Tööle asumise aeg: 01.09.2020

 

Kandideerimise tähtaeg 23.08.2020. Huvi korral palume võtta ühendust majandusjuhataja Terje Altmetsaga telefonil: 529 7354, e-post: terje.altmets@viljandivald.ee

Paistu kool võtab tööle õppealajuhataja ja õpetaja

3.08.20

Paistu Kool võtab tööle alates 2020/2021. õppeaastast

 • õppealajuhataja (0,5 ametikohta)
 • lasteaiaõpetaja (1,0 ametikohta, tööle asumise aeg 17. august)

 

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata 09. augustiks 2020 e-posti aadressile direktor@paistukool.ee või aadressil Sultsi küla, Viljandi vald, 69605, Viljandimaa.

Lisainfo tel. 527 7893

Heimtali põhikool võtab tööle kaks õpetajat

3.08.20

Heimtali Põhikool võtab konkursi korras tööle: 

 • abiõpetaja (1,0 ametikohta ära oleva töötaja asendamiseks, soovitav eripedagoogiline ettevalmistus) ja 
 • vene keele õpetaja (0,5 ametikohta). 

Kandideerimiseks palun saata avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad aadressil: 

Heimtali Põhikool, Pargi ring 1, Heimtali, Viljandi vald, 71102 Viljandimaa või kooli e-posti aadressil kool@heimtali.vil.ee

Kandideerimise tähtaeg  21. august 2020. 

Tööle asumine alates 1. september 2020. 

Info: Telefon: 4351095 

E-post: kool@heimtali.vil.ee, eero.metsvahi@viljandivald.ee

 

 

 

Holstre Kool võtab tööle KLASSIÕPETAJA (koormus 0,7)

31.07.20

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 07. augustiks 2020 e-posti aadressile direktor@holstrekool.ee

Lisainfo tel. 5303 4198

Mulgimaa Arenduskoda võtab tööle tegevjuhi

29.07.20

Tegevjuhi põhiülesanne on ühingu igapäevase töö korraldamine, tegevusgrupi strateegia elluviimine maaelu arengukava kaudu LEADERi põhimõtete ja rakenduskavade alusel. Kontor asub Abja-Paluojal.

Kandidaatidel palutakse saata avaldus, CV ja motivatsioonikiri 3. augustiks 2020 e-posti aadressil mulgimaaarenduskoda@gmail.com

Lisainfo telefonil 5354 1585 (Dmitri Orav). 

Konkursi täpsemad tingimused on avaldatud Mulgimaa Arenduskoja kodulehel: http://www.mulgimaa.ee/mulgimaast/uudised/uudis/2020/06/30/konkurss-mulgimaa-arenduskoja-tegevjuhi-tookohale/

 

Viljandi valla lasteaed Päikesekiir võtab tööle muusikaõpetaja Puiatu lasteaeda (koormus 0,125) ja Päri lasteaeda (koormus 0,25).

27.07.20

CV, avaldus ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia saata 10. augustiks 2020 e-posti aadressil astra.jamnes@viljandivald.ee või paberkandjal Kannikmäe tee 18, Päri küla, Viljandi vald, 71023.

Tööle asumise aeg 24. august 2020.

Lisainfo telefonil  53500566 (Astra Jamnes) ja e-posti aadressilt astra.jamnes@viljandivald.ee

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse KULTUURI- JA NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

16.07.20

Peamised ametiülesanded:

• Viljandi valla kultuuri- ja noorsootöö arendamine ja koordineerimine (sh kultuuri- ja noorsootöö ümarlaua juhtimine);

• kultuuriasutuste (rahvamajad, raamatukogud jne) tegevuse koordineerimine;

• kultuuri- ja noorsootööalaste projektide algatamine ja koordineerimine;

• kultuuriürituste ja noortele suunatud sündmuste korraldamine;

• noorteühendustega suhtlemine ja info vahendamine.

 

Nõuded kandidaadile:

• kõrgharidus (eelistatult kultuuri-või noorsootööalane);

• eelnev projektide koostamise ja projektjuhtimise kogemus;

• koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus;

• ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;

• väga hea arvuti kasutamisoskus;

• B-kategooria juhiluba.

 

Kandideerimisel tuleb kasuks:

• haldusaktide koostamise oskus;

• avalikus teenistuses töötamise kogemus.

 

Omalt poolt pakume:

• enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;

• põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

2. elulookirjeldus;

3. motivatsioonikiri;

4. haridust tõendava dokumendi koopia.

 

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 3. august 2020 kell 10:00 e-posti aadressile konkurss@viljandivald.ee.

Lisateave: kultuuri-ja noorsootööspetsialist Kadri Kabanen tel 435 0156 või konkurss@viljandivald.ee

 

Viiratsi Rahvaraamatukogu võtab tööle raamatukoguhoidjad

10.07.20

Viljandi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Viiratsi Rahvaraamatukogu järgmistele töökohtadele:

 

 • Viiratsi Rahvaraamatukogu raamatukoguhoidja 1,0 ametikohta
 • Viiratsi Rahvaraamatukogu raamatukoguhoidja 0,5 ametikohta
 • Uusna haruraamatukogu raamatukoguhoidja 0,7 ametikohta
 • Pärsti haruraamatukogu raamatukoguhoidja 0,8 ametikohta

 

Tööle asumise aeg: 01.09.2020. a.

Peamised tööülesanded:

 • lugeja- ja infoteenindus;
 • kogude kujundamine ja korrashoid;
 • ürituste / lugejakoolituste planeerimine ja läbiviimine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • kesk- või kõrgharidus;
 • valmisolek kutse omandamiseks;
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
 • algatusvõime ja iseseisvus;
 • väga hea arvutikasutamise oskus;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas.

 

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • erialane kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutse;
 • raamatukogus töötamise kogemus;
 • võõrkeele oskus;
 • huvi kirjanduse vastu.

 

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi ning võimalusi erialaseks enesetäiendamiseks.

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud sooviavaldus;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. haridust tõendav diplom.

 

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 20.07.2020. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Viiratsi Rahvaraamatukogu raamatukoguhoidja" või elektrooniliselt kadri.kabanen@viljandivald.ee. Lisateave: kultuuri- ja noorsootööspetsialist 435 0156 või kadri.kabanen@viljandivald.ee

 

 

Paistu Rahvaraamatukogu võtab tööle raamatukoguhoidjad

10.07.20

Viljandi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Paistu Rahvaraamatukogu järgmistele töökohtadele:

 

 • Paistu Rahvaraamatukogu raamatukoguhoidja 1,0 ametikohta
 • Heimtali haruraamatukogu raamatukoguhoidja 1,0 ametikohta
 • Ramsi haruraamatukogu raamatukoguhoidja 0,75 ametikohta
 • Päri haruraamatukogu raamatukoguhoidja 0,75 ametikohta

 

Tööle asumise aeg: 01.09.2020. a.

Peamised tööülesanded:

 • lugeja- ja infoteenindus;
 • kogude kujundamine ja korrashoid;
 • ürituste / lugejakoolituste planeerimine ja läbiviimine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • kesk- või kõrgharidus;
 • valmisolek kutse omandamiseks;
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
 • algatusvõime ja iseseisvus;
 • väga hea arvutikasutamise oskus;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • erialane kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutse;
 • raamatukogus töötamise kogemus;
 • võõrkeele oskus;
 • huvi kirjanduse vastu.

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi ning võimalusi erialaseks enesetäiendamiseks.

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud sooviavaldus;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. haridust tõendav diplom.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 20.07.2020. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Paistu Rahvaraamatukogu raamatukoguhoidja" või elektrooniliselt kadri.kabanen@viljandivald.ee. Lisateave: kultuuri- ja noorsootööspetsialist 435 0156 või kadri.kabanen@viljandivald.ee

 

 

Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu võtab tööle raamatukoguhoidjad

10.07.20

Viljandi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu järgmistele töökohtadele:

 

 • Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu raamatukoguhoidja 0,7 ametikohta
 • Saarepeedi haruraamatukogu (koos Karula teeninduspunktiga) raamatukoguhoidja 0,7 ametikohta
 • Leie haruraamatukogu raamatukoguhoidja 0,6* ametikohta
 • Meleski haruraamatukogu raamatukoguhoidja 0,2* ametikohta
 • Oiu haruraamatukogu raamatukoguhoidja 0,2* ametikohta
 • Tänassilma haruraamatukogu raamatukoguhoidja 0,6 ametikohta

*Leie, Meleski ja Oiu haruraamatukogude peale kokku eelistame värvata ühe täiskoormusega raamatukoguhoidja, kelle tööaeg jaguneb Leie 0,6 / Oiu 0,2 / Meleski 0,2

 

Tööle asumise aeg: 01.09.2020. a.

Peamised tööülesanded:

 • lugeja- ja infoteenindus;
 • kogude kujundamine ja korrashoid;
 • ürituste / lugejakoolituste planeerimine ja läbiviimine.

 

Nõuded kandidaadile:

 • kesk- või kõrgharidus;
 • valmisolek kutse omandamiseks;
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus;
 • algatusvõime ja iseseisvus;
 • väga hea arvutikasutamise oskus;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas.

 

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • erialane kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutse;
 • raamatukogus töötamise kogemus;
 • võõrkeele oskus;
 • huvi kirjanduse vastu.

 

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi ning võimalusi erialaseks enesetäiendamiseks.

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud sooviavaldus;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. haridust tõendav diplom.

 

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 20.07.2020. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu raamatukoguhoidja" või elektrooniliselt kadri.kabanen@viljandivald.ee. Lisateave: kultuuri- ja noorsootööspetsialist 435 0156 või kadri.kabanen@viljandivald.ee

 

 

Kolga-Jaani põhikool võtab tööle õpetaja

10.07.20

Kolga-Jaani Põhikool vajab 2020/2021. õppeaastal matemaatika õpetajat 1,0 ametikohta (5.-9.klass), soovi korral lisaks klassijuhataja töö.

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata 31. juuliks 2020 e-posti aadressile: thea@k-jaani.vil.ee  või Viljandi mnt 1a, Kolga-Jaani, Viljandi vald, Viljandimaa 70301

Lisainfo tel 5919 9903