Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse ehitusnõuniku (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

12.12.18

Peamised ametiülesanded:

 • ehituse-, planeerimise- ja maakorralduse valdkonna juhtimine;
 • valdkondlike määruste, otsuste ja korralduste eelnõude väljatöötamise korraldamine;
 • valla hoonete ehitamise, renoveerimise, rekonstrueerimise ja ökonoomse ekspluatatsiooni süsteemi loomine ja juhtimine;
 • valla arendusprojektide ettevalmistamine ja elluviimine;
 • valdkondlike hangete ettevalmistamine ja läbiviimine.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (eelistatult ehitus- või arhitektuurialane);
 • valdkondlikes õigusaktides orienteerumine;
 • kõrge pingetaluvus, koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime;
 • ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;
 • väga hea arvuti kasutamisoskus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • konkurentsivõimelist palka.

 

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia);
 5. muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 26. detsembril 2018. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „Ehitusnõunik" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Lisateave: abivallavanem Rein Anton 511 5422 või konkurss@viljandivald.ee.

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse spordi- ja rahvatervise spetsialisti

12.12.18

Spordi- ja rahvatervise spetsialisti ametikoha eesmärk on valla elanike, ametiasutuse ja hallatavate asutuste teenindamine rahvatervise- ja sporditöö alaselt, lähtudes seadustest ja teistest õigusaktidest ning valla arengukavast. Sporditegevuse järjepidevuse (sh rahvasport) ning kvalitatiivselt kõrge arengu tagamine Viljandi vallas.

Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (projektijuhtimise, spordikorralduse, kehakultuuri valdkonnas) või selle omandamine;
 • kõrge pingetaluvus, koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • kohusetundlikkus, loovus, otsustus- ja vastutusvõime;
 • ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;
 • väga hea arvuti kasutamisoskus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • haldusaktide koostamise oskus;
 • kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • konkurentsivõimelist palka.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia);
 5. muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 26. detsembril 2018. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „spordi- ja rahvatervise spetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Lisateave: haridus- ja kultuurinõunik Maive Feldmann tel 435 1817 või konkurss@viljandivald.ee.

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Kolga-Jaani Põhikool võtab alates 01.01.2019 tööle IT spetsialisti

3.12.18
Kolga-Jaani Põhikool võtab alates 01.01.2019 tööle IT spetsialisti (0,6 ametikohta),
kes tunneb väga hästi kooli arvutivõrgus kasutatavaid operatsioonisüsteeme, riist- ja tarkvara, oskab kooli arvutivõrku iseseisvalt administreerida ja töökorras hoida. Sooviavaldus, haridusdokumendid, varasema töökogemuse kirjeldus on oodatud 15.detsembriks 2018 aadressil: thea@k-jaani.vil.ee  Lisainfo telefonil  5919 9903.
Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti

27.11.18

Ametiülesanded:

Lastekaitsespetsialisti töö eesmärk on aidata säilitada ja parandada Viljandi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet, arendada lastekaitsetööd. Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, millega on võimalik tutvuda valla veebilehel.

Nõuded kandidaadile: 

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus või selle omandamine;
 • orienteerumine oma teenistusvaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus või valmisolek nimetatud valdkonnas uut õppida;
 • hea suhtlemis- ja iseseisva töötamise oskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • eelnev kogemus laste hoolekande alal;
 • avalikus teenistuses töötamise kogemus.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 12. detsembril 2018. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga „Lastekaitsespetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Info telefonil 435 0128, 507 1370.

 

Toimetaja: VEIKO JÜRIS

Viljandi Vallavalitsus pakub tööd tugiisikutele

31.08.18

Viljandi Vallavalitsus võtab käsunduslepinguga tööle tugiisikud Tarvastu Gümnaasiumisse,  Holstre Kooli, Viiratsi Lasteaeda, Tarvastu Lasteaia Soe majja. Huvi korral palume võtta ühendust lastekaitse peaspetsialisti Maarja Mitiga telefonil: 435 0126/ 530 78882, e-post: maarja.mitt@viljandivald.ee

 

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL