Viljandi Vallavolikogu erakorraline istung toimub 14. aprillil 2021 algusega kell 17.00 Microsoft Teams keskkonnas.

12.04.21

Vastavalt 31.03.2021 vallavolikogu istungil kokkulepitule toimub Viljandi Vallavolikogu erakorraline istung 14. aprillil 2021 algusega kell 17.00 Microsoft Teams keskkonnas.

Palun volikogu liikmetel, kellel on probleeme osaleda vallavolikogu istungil Microsoft Teams keskkonnas, anda sellest teada hiljemalt esmaspäeva 12.04.2021 kella 14.00-ks vallakantselei spetsialistile Ülle Riinerile e-posti aadressil ylle.riiner@viljandivald.ee.

Viljandi Vallavalitsus leiab kõigile, kellel on tehnilisi probleeme interneti teel vallavolikogu istungist osavõtmisel ja on sellest eelnevalt teada andnud, lahenduse osaleda vallavolikogu istungil Microsoft Teams keskkonnas (nt võimaluse osaleda istungil vallamajas vms).

14.04.2021 saadetakse kõigile vallavolikogu liikmetele link Microsoft Teams keskkonnas osalemiseks.

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandjad

1.

Viljandi Vallavalitsuse selgitused, põhjendused ja ettepanekud seoses Viljandi Vallavolikogu 25.02.2021 otsusele nr 1-3/330 „Karula-Piiri detailplaneeringu algatamine" esitatud vaietega

Alar Karu

Reet Pramann

Raivo Laidma

 

Kaupo Kase

vallavolikogu esimees