Viljandi Vallavolikogu istung toimub 26. augustil 2020. a algusega kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses, Ramsi tee 5, Ramsi alevik.

21.08.20

Päevakorra projekt:

 Jrk

 Teemad

 Ettekandja

1.

Viljandi Vallavolikogu 27.06.2018 määruse nr 35 „Vallavara valitsemise kord" muutmine  

 Reet Pramann

2.

Mäeltküla tööstuspargi kruntidele hoonestusõiguse seadmine

 Rein Anton

3.

Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud küsimuste lahendamise volitamine

 Reet Pramann

4.

Kolga-Jaani Vallavolikogu 19.05.2016 otsuse nr 26 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või organi pädevusse antud ülesannete delegeerimine" kehtetuks tunnistamine

 Reet Pramann

5.

Kohalike teede andmete määramiseks ja teeregistrisse andmete esitamiseks volituse andmine

Seletuskiri

 Rein Anton

6.

Sepa tee päikeseelektrijaama detailplaneeringu vastuvõtmine

 Rein Anton

7.

Vana-Veski päikesepargi detailplaneeringu vastuvõtmine

 Rein Anton

8.

Hänilase päikesepargi detailplaneeringu kehtestamine

 Rein Anton

9.

Lapi-Põka detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

 Rein Anton

10.

Nõusoleku andmine Viljandi vallale kuuluvate katastriüksuse jagamiseks ja eraldatud maatükkide tasuta võõrandamiseks

 Rein Anton

11.

Vallavara võõrandamine

 Rein Anton

12.

Vallavara võõrandamine

 Rein Anton

13.

Kinnisvara omandamine

 Rein Anton

14.

Tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine

 Rein Anton

15.

Viljandi Vallavolikogu 20.12.2017 otsuse nr 24 „Mittetulundusühingule Tarvastu Motoklubi Raassilla moto- ja vabaajakeskuse arendamiseks taotletava toetuse omaosaluse garanteerimine" muutmine

 Rein Anton

16.

Viljandi Vallavolikogu 26.02.2020 otsuse nr 1-3/237 „Projekti „Mulgi Elamuskeskuse rajamine" omafinantseeringu garanteerimine" muutmine

 Rein Anton

17.

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Niidu tn 6, Viiratsi alevik võõrandamine

 Rein Anton

18.

Valla esindajate nimetamine hoolekogudesse

 Alar Karu

19.

Vallavanema informatsioon

 Alar Karu

 

Kaupo Kase

vallavolikogu esimees