Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 koostamise protsess

Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 koostamisel on lähtutud Viljandi valla võimalusi ja huve silmas pidades: „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+" ja „Eesti 2035" pikaajalistest strateegiatest, samuti OÜ Cumulus Consulting poolt 2021 aastal valminud analüüsist „Viljandi vallavalitsuse ja hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine ja avalike teenuste disaini analüüsi koostamine – rahvastikuanalüüs ja -prognoos, avalike teenuste korraldus".

Arengukava koostamise protsess on avalik ja avatud, kus kõigil vallakodanikel oli võimalus kaasa mõelda ja anda enda panus arengukava koostamiseks.

9. mail 2022 toimus Heimtalis laiapõhjaline ideede ja ettepanekute kaardistamiseks visioonikonverents, mida saab järele vaadata SIIT.

Arengukava koostamise protsess