Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025 muutmine

Vallavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid Viljandi valla arengukava 2019-2025 täiendamiseks ja muutmiseks aadressil viljandivald@viljandivald.ee kuni 26.08.2019.

Viljandi valla hariduse arengukava

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+
 

Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022

Arengukavaga seotud dokumendid:

Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2018-2029