Arengukavad

Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025, Viljandi valla teehoiukava aastateks 2020-2024 ja Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 muudatuste avalikustamine ja täiendavate ettepanekute esitamine

Viljandi Vallavolikogu suunas avalikustamisele:

Ettepanekuid saab Viljandi Vallavalitsusele esitada kuni 25. septembrini 2020. Ettepanekud palume esitada e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee.


Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025


Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023

ˇ

Viljandi valla hariduse arengukava


Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+


Arengukavaga seotud dokumendid:


Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029