Viljandi valla rahaliste nõuete menetlemine

Viljandi valla rahaliste nõuete menetlemise kord sätestab tähtajad ja toimingud, mida rakendatakse tähtaegselt tasumata nõuete menetlemisele Viljandi valla ametiasutuses ja hallatavas asutuses. 

Kui isik teatab finantsosakonnale meeldetuletuse või võlateatise saamise järgselt, kuid enne võla sissenõudmise aega, et on makseraskustes, siis võib võlgnik esitada finantsvaldkonnale avalduse võlgade ajatamiseks ehk maksegraafiku sõlmimiseks. 

Info: finantsnõunik Tiina Jaksi, tiina.jaksi@viljandivald.ee,  telefon 435 0129.


Viljandi Vallavalitsuse 07.06.2017 korraldus nr 548 „Viljandi valla rahaliste nõuete menetlemise kord".


Maksegraafiku sõlmimiseks esitada allkirjastatud avaldus ja maksegraafiku kokkulepe paberkandjal aadressil Kauba tn 9, Viljandi linn või esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus ja maksegraafiku kokkulepe elektrooniliselt e-postiga aadressile viljandivald@viljandivald.ee.

 

Avalduse vorm maksegraafiku sõlmimiseks. rtf

Maksegraafiku kokkulepe vorm.rtf