Viljandi valla rahaliste nõuete menetlemine

Viljandi valla rahaliste nõuete menetlemise kord sätestab tähtajad ja toimingud, mida rakendatakse tähtaegselt tasumata nõuete menetlemisele Viljandi valla ametiasutuses ja hallatavas asutuses. 

Kui isik teatab finantsvaldkonnale meeldetuletuse järgselt, kuid enne meeldetuletuskirjas märgitud võla tasumise tähtaega, et on makseraskustes, siis võib võlgnik esitada finantsvaldkonnale avalduse maksegraafiku sõlmimiseks.

Info: finantsnõunik Tiina Jaksi, tiina.jaksi@viljandivald.ee,  telefon 435 0133.


Viljandi Vallavalitsuse 23.02.2021 korraldus nr 2-3/155 „Viljandi valla rahaliste nõuete menetlemise kord".


Maksegraafiku sõlmimiseks esitada allkirjastatud avaldus e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee või paberkandjal aadressile Kauba tn 9, Viljandi linn, 71020 Viljandimaa.
Maksegraafik saadetakse võimalusel võlgniku e-posti aadressile digitaalseks allkirjastamiseks, kui võlgnikul puudub e-posti aadress, siis sõlmitakse maksegraafik paberkandjal. 

 

Avalduse vorm maksegraafiku sõlmimiseks

Maksegraafiku kokkulepe vorm