Viljandi valla geoportaal

Valla geoportaal on lihtsalt kasutatav keskkond erineva sisuga Viljandi valda puudutava ruumiinfoga tutvumiseks ja päringute tegemiseks. Praegu on geoportaalis kättesaadavad järgmised kaardirakendused:

Detailplaneeringute ja topogeodeetiliste tööde kaardirakendus sisaldab infot:

  • detailplaneeriniguddetailplaneeringu koostamise kohustusega alad;
  • algatatud, menetluses olevad ja kehtestatud detailplaneeringud;
  • alad, kus on teostatud topogeodeetilisi mõõdistusi ja teostusmõõdistusi
Teeregistri ja teehoiukava kaardirakendus sisaldab infot:

  • Teeregister ja teehoiukavavalla teeregister – munitsipaal- ja eraomandis olevad teed;
  • riigimaanteed;
  • teehoiukava – millisel teel, mis aastal ja millise sisuga töid omavalitsuse eelarvest tehakse;
  • Teede talihooldus – talihoolde teostajad tee ja piirkondade kaupa


Arengukava ja üldplaneeringu ideekorje

Avades leiate kohe eest „Muuda" töövahendi. Selle kaudu teete soovitud kohas punkti kaardile,  täidate mõne Teile avaneva lahtri, valite valdkonna ja kirjeldate lühidalt oma ettepaneku. Kõik andmed salvestatakse automaatselt valla geoinfosüsteemis. 

Tehtud ettepanekule ei saa Te kohe tagasisidet, kuid need ettepanekud on oluliseks sisendiks avalikkuse kaasamisel nende omavalitsuse jaoks oluliste arengudokumentide koostamisel.

PS. Seoses digitaalsete andmete puudumisega/vähesusega Viljandi vallaga liitunud endiste Kolga-Jaani ja Tarvastu valdade osas ei ole kaardirakendustes esitatud info täielik. Geoportaalis esitatava info täiendamine toimub pidevalt.

Geoportaali sisenemiseks kliki pildil