Hooldajatoetuse taotlemine

Kirjeldus

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise eesmärgiks on vajaliku abi tagamine isikutele, kes vaimse või kehalise puude või hooldusvajaduse tõttu vajavad abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Protsess

  1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele. Taotlusele tuleb lisada:
  • Puude olemasolu korral Sotsiaalkindlustusmeti otsus puude raskusastme kohta.
  • Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral selle koopia.
  1. Sotsiaaltöö spetsialist teostab kodukülastusel hooldusvajaduse hindamise.
  2. Vastavalt hindamise tulemusele määratakse abivajajale hooldusgrupp, mis näitab kui suur on isiku hooldusvajadus.
  3. Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise, sellest keeldumise, muutmise ja lõpetamise ning hooldajatoetuse maksmisega seonduva otsustab sotsiaalkomisjon 10 tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist taotleja poolt. Tähtajaks nõutud dokumentide mitteesitamisel jäetakse taotlus rahuldamata.
  4. Hooldus määratakse kuni kolmeks aastaks.

Taotluse vormid

Taotlus hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks täisealise hooldusvajadusega isiku hooldamise eest

Taotlus puudega lapse hooldamise eest hooldajatoetuse saamiseks

 

Õigusakt

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

 

Lisainfo

Sotsiaaltöö spetsialist  Hanneli Vanamb, hanneli.vanamb@viljandivald.ee, tel. 5198 3202

Sotsiaaltöö spetsialist  Astrid Viinapuuastrid.viinapuu@viljandivald.ee, tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond)

Sotsiaaltöö spetsialist Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond)