Sotsiaal ja tervishoiuga seotud toimingud

Viljandi Vallavalitsuse poolt osutatavad toetavad sotsiaalteenused on: sotsiaalnõustamine, toidu- ja riideabi, omasteta surnud isiku matmise korraldamine, pesupesemise teenus, duši/saunateenus, psühholoogiline nõustamine, perenõustamisteenused/pereteraapia (alates 01.09.2021), päevakeskustes pakutavad teenused, puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi väljastamine, täiskasvanud isikule eestkoste määramise algatamine ja füüsilisest isikust eestkostjate nõustamine, intervallhooldus, erihoolekandeteenus; peretugevdusteenus, muu eespool kirjeldamata teenus.
 
Viljandi Vallavalitsuse poolt korraldatavad toetavad sotsiaalteenused on: häirenuputeenus, koduanduriteenus, seltsilise teenus, raseduskriisi nõustamine, leinanõustamine, naiste turvakodu teenus, kogemusnõustamisteenused, erihoolekandeteenused, teenused psüühiliste erivajadusega inimestele, muud sotsiaalteenused.