Jäätmekonteineri harvema tühjendamise taotlus

Korraldatud jäätmeveo tingimuste muutmiseks selliselt, et taotletakse jäätmemahutite tühjendamist sätestatust harvem, tuleb esitada kirjalik ja põhjendatud taotlus.

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.


Info: keskkonnaspetsialist Kadi Ann Busch, kadi.busch@viljandivald.ee, telefon 5301 1640

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

Esitage digitaalselt allkirjastatud vormikohane taotlus vallavalitsusele aadressil viljandivald@viljandivald.ee

vormikohane taotlus

Teenuse taotlemine kohapeal

Täitke taotluse vorm paberkandjal ning tooge taotlus:

  • Viljandi vallamajja, Kauba tn. 9, Viljandi linn
  • Tarvastu teenuskeskusesse, Posti 52e, Mustla
  • Kolga-Jaani teenuskeskusesse, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani 

 

  Vastuvõtuajad: E, T, K 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30)