Viljandi valla kaasav eelarve 2022

Tulemus

Vana-Võidu külas kaasava eelarve võiduideena valminud mänguväljak-seiklusrada.
Vaata pildigaleriid mänguväljaku avamisest 

Viljandi valla 2022. aasta kaasava eelarve hääletuse võitis Vana-Võidu mänguväljak-seiklusrada. Viljandi vallavalitsus kinnitas täna hääletuse tulemused.

Kokku anti elektrooniliselt 1583 häält, mis on kolmandat aastat toimuva valla kaasava eelarve rekord. Paberil hääli anti kokku 65.

Kaasava eelarve hääletuse võitis Vana-Võidu mänguväljaku seiklusrada, mis kogus kokku 519 häält, sellest 510 oli e-häält ja 9 paberhäält. Vaid 24 häälega kaotas esikoha Päri külaplatsi idee, mis kogus kokku 495 häält, sellest 463 e-häält ja 32 paberhäält.
Ka võistlus kolmandale kohale oli väga pingeline. Kolmandaks tuli Mustla madalseiklusrada 169 häälega. Vaid ühe häälega kaotas Kalmetu kooli kiikedega õuesõppeklass.
Viljandi vallavanem Alar Karu ütles, et tänavu juba kolmandat korda vallas läbiviidav kaasava eelarve hääletus näitab, et selline kogukondade kaasamine on väga oluline ja vajalik. „Ühise eesmärgi eest seismine ja poolehoidjate leidmine seob kogukonda ja toob esile inimesed, kes soovivad ühiste tegevuste eest seista. Usun, et need külad ja kogukonnad, kes oma projektidele ühiselt ka seekord toetust otsisid, on ka edaspidi rohkem kokku hoidvad ja soovivad ühiselt midagi oma kodukandi heaks teha," sõnas Karu.
Vana-Võidu mänguväljaku-seiklusraja idee esitas Hele Lääts. Projekti eeldatav maksumus on 34 962 eurot.
 
Kaasava eelarve ettepanekute poolt sai hääletada 15.-25. oktoobrini. Hääletamiseks pidi olema 15. oktoobri seisuga vähemalt 16-aastane ja omama Viljandi valla sissekirjutust. Hääletada sai kuni kolme erineva idee poolt. Hääletada sai elektroonselt VOLIS keskkonnas ja nii elektrooniliselt kui ka paberil Viljandi valla raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel.

 

Vallavalitsus ehitab Vana-Võidusse mänguväljaku järgmisel aastal.

Ettepanekud

Kaasava eelarve eesmärk on anda vallaelanikele võimalus otsustada, kuidas kasutada osa vallaeelarvest ja  avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine. See on võimalus suurendada kodanikuaktiivsust ja koguda häid ideid, mida vallas ellu viia.

Kaasava eelarve objekt peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ja sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgmiste aastate eelarvetele.

Viljandi valla 2022. aasta kaasavasse eelarvesse sai ettepanekuid esitada 15. augustist - 15. septembrini. Kokku laekus 9 ettepanekut ja kõik pääsesid ka edasi vallaelanike hääletusele.

Ideedega saab tutvuda ka valla kodulehel www.viljandivald.ee/kaasav-eelarve-2022 ja keskkonnas volis.ee.

Hääletamine:

  • Hääletamiseks pead olema 15. oktoobri seisuga vähemalt 16. aastane ja Viljandi valla elanik.
  • Hääletada saab kuni kolme erineva idee poolt.
  • Hääletamine kestab 15.-25. oktoober.
  • Hääletada saad elektroonselt VOLIS keskkonnas aadressil volis.ee või paberkandjal Viljandi valla raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel.

 

Kärstna küla madalseiklusrada

Idee esitajad: Rein Anton

Eeldatav maksumus: 35 000 €

Projekti eesmärgiks on Kärstna spordihoone territooriumile (Pärna tn 2) rajada laiale vanusegrupile sobiv madalseiklusrada. Madalseiklusrada oleks loogiline täiendus olemasolevale skatepargile, mänguväljakule ja rannavolle platsile.  Avalikult kasutatav seikluspargi  maa-ala on kõikidele huvilistele piiranguteta ligipääsetav ja kasutatav, maa-ala servas asub avalik parkla.

Madalseiklusrajale on planeeritud 9 erinevat takistust millele lisandub ca 30 m pikkune trosslaskumine. Rada ehitatakse tehispostidele.

Tulenevalt raja kompaktsusest on rada mõnus kasutada koos sõpradega- üksteise tegevused on kõigile hästi nähtavad.

 

Päri Külaplats

Idee esitaja: Lauri Liiv

Eeldatav maksumus: 34830 €

Soovime Päri külaelu edendamiseks luua külaplatsi kogukonna kokkukutsumiseks erinevateks sündmusteks nagu näiteks küla jaanipäev, talgud, laadad, kogukonnapäevad, Volbriöö, erinevad spordisündmused. Plats mõõtudega 11x15 meetrit oleks kaetud kiviparketiga, kus tantsuõhtul hea jalga keerutada ning väljaku otsa lisaksime korvpalli korvi, mis annaks lisaväärtuse vabal ajal mängida tänavakorvpalli. Külakoda mõõtudega 5x4 meetrit pakuks varjualust ning oleks hea paik viia läbi erinevaid tähtpäevi koos esinejatega.

Lisaksime ümber külaplatsi 10 pinki, kus võimalus veeta vaba aega ning üritustel puhata jalga ning nautida päeva nii noorel kui vanal.

Erinevad kokkusaamised ning üritused liidaks Päri küla ühtseks ning kindlasti atraktiivsemaks paigaks, kuhu oodatud kõik valla elanikud.

 

Mustla lustaia värskendus

Idee esitaja: Aili Anderson

Eeldatav maksumus: 35 000 €

Mustla lustaid avati 15.juunil 2012. Rohkem kui 10 aastat tagasi. Vahepeal on tehtud pisiremonti ja Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli õpetaja Kälina Savka on koos õpilastega joonistanud pilte, mis on ilmestanud lustaida.

Lustaid on Mustlas rohkesti kasutamist leidev objekt, mille üheks plussiks on hea asukoht, läheduses Tarvastu Gümnaasium, Tarvastu Lasteaia Lepatriinu rühma mänguplats, Mulgi majakas jne.

Mustla lustaia värskendamise projektis on plaanis välja vahetada rambid, luua võimalus istumiseks koos lauaga, lisada juurde pinksilaud, täiendada ala asfaldimängudega, välibatuut jne. Koostöös Tarvastu Muusika- ja Kunstikooliga on plaanis lustaia interjööri ilmestada mulgi mustritega, et anda edasi piirkonna eripära.

 

 Vana-Võidu mänguväljak-seiklusrada

Idee esitaja: Hele Lääts

Eeldatav maksumus: 34 962 €

Lapsed õpivad läbi mängu. Seepärast soovime rajada Vana-Võidusse mänguplatsi, mis pakuks lastele õues kaasahaaravat tegevust. Lapsed saavad oma füüsist mänguväljakul proovile panna ja oskuseid ronila atraktsioonidel igapäevaselt arendada, harjutades tasakaaluoskust, köisredelitel üles alla ronimist, turnimist, käelist tegevust, koordinatsiooni, loomingulisust, ohutunnetust kõrgustel. Seda kõike ise mänguplatsil toimetades ja kogedes.

Eelnimetatu toetab omakorda positiivselt laste füüsilist ja vaimset arengut, vähendades ärevust, laste rasvumist ning ekraaniaega. Laste jaoks on mänguplats ka sotsiaalsete oskuste arendamiseks olulise tähtsusega. Seal õpivad lapsed läbi mängu leidma uusi sõpru, tegema koostööd, lahendama erinevaid olukordi, üksteistega arvestama, arendama jagamisoskust, juhtima ning tundma õppima oma emotsioone.

 

Pendelkaruselli püstitamine Viiratsi pereparki

Idee esitaja: Tarmo Türk

Eeldatav maksumus: 35 000 €

Viljandi valla suurima asula Viiratsi Perepargis on palju erinevaid atraktsioone väiksematele lastele. Viiratsi Perepark on populaarne ümbruskonnas ning seal käivad paljud inimesed perega aega veetmas ja pikniku pidamas. Perepargi projekteerimisel jäeti sinna vaba ruumi, et hiljem oleks võimalik juurde lisada täiendavaid atraktsioone. Viiratsi aleviku elanikud kogunesid ja otsustasid üheskoos esitada ettepaneku  pendelkaruselli püstitamiseks.

Pendelkarusell annab Viiratsi Perepargis käivate laste vanematele ja teismelistele võimaluse koos väiksemate külastajatega ühiselt aega veeta. Viiratsi Perepargi atraktsioonid on väga populaarsed ja nende aktiivne kasutamine on toonud ühte kohta kokku lapsed ja nende vanemad, ning taganud neile ühtse ja ohutu mänguala eemal autode liiklusest.

 

Mustla madalseiklusrada

Idee esitaja: Silja Sild

Eeldatav maksumus: 35 000 €

Projekti eesmärgiks on Mustla laululava pargi-ala atraktiivsemaks muutmine seiklusraja näol, mis läbi muuta piirkonna laste ja täiskasvanute vabaaja veetmise võimalusi ning liikumisharjumusi ja anda õpetajatele suurem võimalus õues aktiivsete tundide läbiviimiseks. Seiklusrada hakkaks täiendama hetkel olemasolevat laste mänguväljakut ja skateparki ning aitaks seni vähe kasutatava pargi-ala avalikult laiemale vanusegrupile rohkem kasutatavaks teha.  Seiklusrajale on planeeritud erinevad kõrguse ja raskusastmega takistused, tasakaalu rajad, laskumised ja kiigud.

Madalseiklusrada on kõige paindlikum seiklusraja vorm, kus pole vaja turvavarustust ning need on ehitatud pargi puude vahele ja maast just nii kõrgele, et maha kukkudes keegi viga ei saaks. Turnimine on lastele lausa sisse kodeeritud, rääkimata täiskasvanutest, kes ka rõõmsalt ronivad, kui selleks vaid võimalus antakse. Seiklusrajal ronimine parandab tasakaalu, koordinatsiooni, lihastööd ja aitab kaasa liikumisharjumuste tekkimisele.

 

Leie spordiväljak

Idee esitaja: Tuuli Tolmov

Eeldatav maksumus: 32 500 €

Leie spordiväljaku rajamise eesmärk on pakkuda kohalikele ja noortele avalik ligipääsetav koht, kus saaks erinevaid pallimänge harrastada. Väljak oleks kasutatav kõigile huvilistele, kes soovivad vabal ajal sportlikult aega veeta, hoolimata vanusest. Lisaks Leie Kooli õpilastele ja Leie elanikele saaksid väljakut kasutada kõik piirkonnas ja ka kaugemal elavad inimesed. Hetkel puudub Leie piirkonnas avalikult kasutatav spordiväljak, kus mängida näiteks korvpalli või läbi viia vastavaid spordiüritusi.

Spordiväljak on planeeritud piisavalt suurena, et kooliõpilased saaksid mängida näiteks rahvastepalli. Lisaks on väljakul korvpallirõngas tänavakorvpalli mängimiseks.

Tulevase spordiväljaku asukoht on Leie kooli territooriumil, kus on väljaku rajamiseks piisavalt vaba ruumi ning parkla, mis tagab kõigile mugava ligipääsu.

 

Ramsi alevikku pendelkaruselli toomine

Idee esitaja: Ramsi noorte aktiivgrupp Korraldajad

Eeldatav maksumus: 23 190 €

Pendelkarusell Skysurf toob kogukonda võimaluse meelelahutuslikuks ent sportlikuks tegevuseks. Karusellil lustides saavad treenitud erinevad lihasgrupid, mistõttu lõbutsedes saab nii noor kui täiskasvanud märkamatult korraliku lihastreeningu. Füüsilise pingutuse käigus paiskub kiikuja organismi adrenaliini, mis on iseäranis vajalik teismelistele.

Ramsi piirkonna inimesed tunnevad puudust värskes õhus mitmekülgseks aktiivseks liikumiseks mõeldud tegevustest. Kuna  suvevaheajal ei tööta huviringid ja koolid ning terve juulikuu on Ramsi Vaba Aja Keskus suletud, siis just eelkõige suviseks hooajaks mõeldud karusell aitab pakkuda tegevust. Tasuta vabaõhutegevused virgestusalal toetavad kogukonna sidusust ja aktiivsust. Erinevad põlvkonnad saavad koos aega veeta ning inimeste omavaheline suhtlemine on soodustatud. Samas aitab seadmete kasutamine parandada üldist enesetunnet ja koordinatsiooni.

 

Kalmetu kooli kiikedega õuesõppeklass - õuest põue!

Idee esitaja: Karin Mägi

Eeldatav maksumus: 35 000 €

Kuidas saada noori õue värsket õhku nautima? Vastuse annavad noored ise – atraktiivse kutsuva õuealaga, mille loomisel rakendatakse noorte endi ideid.

Idee peaeesmärgiks on Kalmetu kooli asukoha teadlikum kasutamine õpikeskkonnana, mis soosib nii avastusõpet, õuesõpet kui ka terviseedendust iga ilmaga. Kaaseesmärgina luuakse turvalised bussioote võimalused kõikidele ühistranspordi kasutajatele.

Projekti tulemina valmib õpilasesinduse heakskiidul piisavalt suur välitingimustesse sobivate pinkide-laudadega õuesõppeklass, kus on hea õppida, üritusi korraldada, mõnusalt vaba aega veeta ja ka koolibussi oodata. Õuesõppe klassi juurde on planeeritud ka õueraamatukogu ja kiikpingid, mis muudavad paiga huvilistele veelgi kutsuvamaks. Idee on kogu piirkonna ühiseks väärtuseks kuna koolimaja on kujunenud Tänassilma kogukonna keskuseks. 

 

Millal ja kuidas sai ettepanekuid esitada?

2022. aastal sai kaasava eelarve ettepanekuid esitada 15. augustist - 15. septembrini.

Kavandatav investeering pidi asuma valla maal, olema avalikult kasutatav kõigile valla elanikele ja sellest ei tohiks tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Investeering pidi jääma vahemikku 5000 – 35 000 eurot.

Võiduidee selgitavad välja valla elanikud hääletuse teel ja see viiakse ellu 2023. aastal.

Kaasava eelarve eesmärk on parandada kogukondade vahelist koostööd, suurendada kodanikuaktiivsust ning ärgitada inimesi kaasa mõtlema ja kaasa lööma uute ideede elluviimisel, et suurendada kogukonnatunnet ja luua lisaväärtust piirkonnale.

Ettepanek pidi sisaldama:

  1) esitaja nime ja kontaktandmeid (telefon või e-posti aadress);

  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

  3) kirjeldust, eesmärke ja olulisust valla jaoks;

  4) võimalusel kavandit koos hinnapakkumusega, mis annab selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;

  5) sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse loomisest otsest kasu, hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused;

  7) muud infot, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks (sh eskiis, joonis, foto või muu info, mida oleks vajalik teada ettepaneku hindajatel).

Ettepaneku sai esitada volis.ee keskkonnas. Ettepaneku võis esitada ka digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kauba tn 9, Viljandi linn, 71020, Viljandimaa.

Pärast ideede laekumist hindasid nende teostatavust rahalisest, tehnilisest ja ajalisest aspektist vastavate valdkondade spetsialistidest moodustatud komisjon. Hindamise tulemusena nõuetele vastavaks tunnistatud ettepanekud avaldatakse valla veebi- ja  Facebooki lehel, valla ajalehes ning pannakse vallaelanikele hääletusele. Hääletus toimub oktoobris. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane Viljandi valla elanik (isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel küsitluse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Viljandi vald).

Lisainfo: Liia Sirel, kogukonnatöö spetsialist tel 5345 4358, liia.sirel@viljandivald.ee

Viljandi valla kaasava eelarve menetlemise kord 

Kaasava eelarve hea tava