Valla kaasava eelarve menetlemise korra kohta on võimalik esitada ettepanekuid

11.06.19

Kuni 1. augustini 2019 saab esitada muudatus- ja täiendusettepanekuid Viljandi valla kaasava eelarve menetlemise korra kohta.  

Viljandi Vallavolikogu lõpetas 29. mai istungil kaasava eelarve menetlemise korra esimese lugemise ja suunas selle teisele lugemisele. Volikogu otsustas, et kuni augusti alguseni saavad kõik esitada eelarve menetlemise korra kohta muudatusettepanekuid. 

Viljandi vald soovib rakendada kaasavat eelarvet alates 2020. aastast. Vallavanem Alar Karu sõnul suurendab elanike osalemine avaliku raha planeerimisel ja jaotamisel nende teadlikkust sellest, kuidas omavalitsuse majandab ning samas annab omavalitsusele tagasisidet elanike soovidest ja vajadustest. „Hea on see, et kaasava eelarve protsess suurendab ka kodanikuaktiivsust ja annab omavalitsusele ideid, kuidas oma elanikke rohkem kaasata. See paneb inimesed ühiselt mõtlema ja tegutsema, mis suurendab kogukonnatunnet." 

Kaasava eelarve objektiks on investeering maksumusega vähemalt 5000 eurot. Objekt peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.  

Kirjalikud ettepanekud kaasava eelarve menetlemise korra kohta saata palun aadressile viljandivald@viljandivald.ee

Viljandi valla kaasava eelarve menetlemise kord

 

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL