Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus esitatakse, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Kohalik omavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks.

Kestvus

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid

Jäätmeseadus
Viljandi valla jäätmehoolduseeskiri
Tarvastu piirkonnas kehtiv jäätmehoolduseeskiri
Kolga-Jaani piirkonnas kehtiv jäätmehoolduseeskiri

Vastutaja

Liisa Riiner, liisa.riiner@viljandivald.ee, tel 5301 1640

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Viljandi valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Viljandi vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Teenuse taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud

 Täitke taotluse vorm paberkandjal ning tooge taotlus

  • Viljandi vallamajja, Kauba tn. 9, Viljandi linn
  • Tarvastu teenuskeskusesse, Posti 52e, Mustla
  • Kolga-Jaani teenuskeskusesse, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani 

  Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna     12.00-12.30)

Vajaminevad dokumendid

Kaasa võtta isikut tõendav dokument

Viide

  Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise avaldus