Lähedase kaotus

Lähedase surm on väga raske sündmus, mis leinajas võib tekitada ajutise segaduse ning palju küsimusi. Sellisel hetkel vajavad leinajad abi ja tuge, mida edasi teha. Allpool tuleb juttu järgnevast:

 

Surma fikseerimine

Surm tuvastatakse tervishoiuteenuse osutaja poolt, kes vormistab elektroonilise surmateatise, mille alusel registreeritakse surm rahvastikuregistris.

Kui lähedane sureb haiglas, väljastab surmatõendi haigla, muudel juhtudel perearst.

Surmatõend on oluline dokument matmistoimingute korraldamisel.

Ainult erandjuhtudel ei edasta meditsiiniasutus surma kohta rahvastikuregistrisse automaatselt andmeid. Sellisel juhul ei väljasta arst ka surmatõendit ja lähedastel tuleb surma registreerimiseks seitsme päeva jooksul alates surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast esitada maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele (Viljandi Linnavalitsusele) avaldus.

Surnult sündinud lapse surma rahvastikuregistris ei registreerita ega väljastata ka surmatõendit, surma tõendab ja matmist võimaldab arstlik surmateatis.

 

Kui lähedane on surnud välismaal

Info välisministeeriumist saab konsulaarabi valvetelefonilt +372 5301 9999 ööpäevaringselt.

 

Matusetoetuse taotlemine

Matusetoetust maksab vallavalitsus enda kehtestatud tingimustel ja korras. Matusetoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda surnu viimase rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsuse poole.

Matusetoetuse taotlemine toimub vallavalitsuse sotsiaalosakonnas. Viljandi Vallavalitsuse matusetoetuse summa on 300 eurot. Toetust saab taotleda lahkunu matuse korraldaja omavalitsusest, kus oli lahkunu rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Toetust on võimalik taotleda elektrooniliselt järgnevalt:

Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart ning PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. 

Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 


Taotlemine paberkandjal

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab SIIT , Viljandi vallamajast või teenuskeskustest sotsiaaltöötaja käest vastuvõtuaegadel.

Vajaminevad dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, surmatõend

 

Lahkunu transport

Surmajuhtumi puhul kodus tuleb lähedasel tellida surnutransport surnukuuri või krematooriumisse.

Võimalused Viljandimaal:

Hingesaatjad

+372 558 6502

www.hingesaatjad.ee

 

Minoor Leinatalitus

524 4418

www.leinatalitus.ee

 

Viljandi Krematoorium

558 8010

www.viljandikrematoorium.ee

 

Memoris matusebüroo

507 7521 (Kätlin Korsar – Viljandi konsultant) 16 200 (üldnumber)

www.memoris.ee

 

Matusebüroo teenused

Enne matusebüroo poole pöördumist mõelge läbi järgnev:

  • Kas soovite korraldada kirstu- või urnimatust?
  • Kas matusetalitus tuleb ilmalik või kiriklik?

Matusebüroo abistab matuse korraldamisega algusest lõpuni. Kui valitud matusebüroo ei paku ise kõiki teenuseid, siis nõustab ja soovitab kontakte.   

Matusebüroosse pöördudes tuleb kaasa võtta surmatõend!

 

Matusebüroo kontaktid Viljandimaal

Hingesaatjad matusetalitusbüroo

Vaksali 14, Viljandi

558 6502

www.hingesaatjad.ee

 

Minoor Leinatalitus

Posti 6, Viljandi

524 4418

www.leinatalitus.ee

 

Viljandi Krematoorium

Piiri 1a, Viljandi

558 8010

www.viljandikrematoorium.ee

 

Memoris matusebüroo

Kauba 5, Viljandi

507 7521 (Kätlin Korsar – Viljandi konsultant) 16 200 (üldnumber)

www.memoris.ee

Ilmaliku või kirikliku matusekõneleja soovitab teile väljavalitud matusebüroo.

 

Kalmistud

Matuse toimumise aeg ja koht on vaja kooskõlastada kalmistuvahiga!

Paistu kalmistu

Kalmistuvaht: Terje Veidenberg (tel. 5691 2725, terje.veidenberg@gmail.com)

 

Tänassilma kalmistu

Hooldaja: Hillar Truvelt (tel. 5381 1729)

 

Juudi kalmistu (Vana-Võidu)

Info: Viljandi Vallavalitsuse majandusspetsialist Rivo Aren (tel. 515 6678)

 

Kolga-Jaani kalmistu

Kalmistuvaht: Rainer Ulk (tel. 5912 7062)

 

Lalsi kalmistu

Info: Ene Kuptsova (tel. 5567 8962)

 

Tarvastu kalmistu

Info: Ene Kuptsova (tel. 5567 8962)

 

Suislepa kalmistu

Info: Ene Kuptsova (tel. 5567 8962)

 

Hauahooldusteenus Viljandimaa kalmistutel

Terje Veidenberg

Tel: 5691 2725

https://veide.ee/

Teavitamine

Soovi korral saab panna Sakala ajalehte teate lahkunu mälestuseks ning lisada info matuse toimumise kohta.

http://kuulutus.ajaleht.ee/

Tel: 433 0062

 

Lahkunu majanduslikud toimingud

Ärge unustage kontrollida lähedase püsimakseid ja teenuslepinguid.

Kui lahkunu on matuse tarbeks kogunud raha pangakontole, siis tuleb ühendust võtta pangaga, kus lahkunu konto asub. Matusekulude ulatuses on pangast võimalik raha kätte saada surmatõendi, isikut tõendava dokumendi ja mõningatel juhtudel ka kulutusi tõendavate dokumentide alusel.

 

Pärimistoimingud

Notar Kersti Kulla

Tel: 435 0561

 

Notar Virgi Ojap

Tel: 433 4078

 

Notar Rita Dimitrijev

Tel: 435 1380

 

Leinanõustamine

Triinu Tints (last leinavatele peredele)

Tel: 5890 0579

https://triinutints.ee/

 

Viljandi Haigla

Tel: 434 3001

Noortekeskuste ruumide rentimiseks võta ühendust kohaliku noorsootöötaja või noortekeskuse juhatajaga. Ruumide rentimise hinnakiri on järgnev:

Ruumi nimetus

kuni 3 tundi eurodes

tunni tasu eurodes

(4-8 tundi)

päeva tasu eurodes

Tarvastu noortekeskus

60

18

200

Kolga-Jaani noortekeskus

40

12

120

Saarepeedi noortekeskus

40

12

120

Ramsi noortekeskus

40

12

120

         Paistu noortetuba

40

12

120