MTÜ Eesti SV Tugigrupid

MTÜ Eesti SV Tugigrupid pakuvad tugigrupi teenust lapsepõlves seksuaalvägivalda kogenud täiskasvanud inimestele. Seksuaalvägivald lapsepõlves ei ole ainult penetratsioon, vaid mis tahes seksuaalne tegevus, mis on suunatud lapse vastu: katsumine, suuseks, käsiseks, sundimine porno vaatamiseks, lapse nähes enese rahuldamine jne.

Seksuaalvägivaldne lapsepõlvetrauma on trauma kogu eluks, millest ei terveneta iseenesest, vaid selleks on vaja spetsialistide abi. paljude riikide praktika näitab, et parimaks abiks on tugigrupp + vägivalla teemat valdav terapeut.

Tugigrupis on kõik võrdsed, ollakse nimetud, eatud, kedagi ei diskrimineerita usuliste vaadete tõttu ega soolistest erisustest tulenevalt. Grupis inimesed toetavad üksteist ja jagavad kogemusi ja lehendusi. Grupi tööd juhivad vastava ettevalmistuse saanud spetsialistid: psühholoogid, seksuoloogid ja sotsiaaltöötajad. Vajadusel suunatakse abivajajad terapeutide juurde. Korraldatakse kokkusaamisi ja iga-aastaseid laagreid, kus motiveeritakse toime tulema läbi erinevate teraapiliste tegevuste.

Üksteisele toetudes kogetakse, kuidas igaühes on oma jõud ja tarkus, kuidas juhtunuga toime tulla ja eluga edasi minna.  Ei hinnata kellegi trauma sügavust, ei uurita ega urgitseta, ollakse lihtsalt olemas oma inimlikus soojuses, mõistmises. Ja ühiselt astutakse samme, et ühiskonna hoiakud muutuksid. Laste vastu suunatud seksuaalvägivald peab olema ühiskonnas üheselt hukka mõistetud.

Liitumine

Tugigrupiga saad liituda, kui kirjutad tugigrupp555@gmail.com

Tugigrupi tegemistega saab tutvuda kodulehel: svtugigrupp.ee

Viljani valla inimesed võivad liituda ükskõik millise Eestis tegutseva tugigrupiga. Grupid tegutsevad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Paides. On olemas ka veebigrupp.

 ÄRA JÄÄ OMA TRAUMAGA ÜKSI, VAID OTSI ABI, SEST ABI ON OLEMAS!

Ps. Viljandi vald on toetanud tugigrupi tegevust juba kolm aastat.