Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

Õpilaste sõidukulu hüvitamise korraga sätestatakse Viljandi vallas elavatele õpilastele kooli ja koolist koju sõiduks:

1) isikliku sõiduauto kasutamisel tehtud kulutuste hüvitamine, kui puudub ühistranspordi lahendus või ei ole seda mõistlik korraldada;

2) ühistranspordiga sõitmisel tehtud kulutuste hüvitamine, kui ei ole võimalik sõita õpilasliinidel või sooduskaardiga ühistranspordi liinidel või kui bussiliine teenindava vedaja ja kohaliku omavalitsuse vahel ei ole sõlmitud koostöölepingut.

Isikliku sõiduauto kasutamise kulu sõiduks elukohajärgsesse lähimasse kooli hüvitatakse õpilase vanemale, kui õpilase koolitee pikkus lähima õpilasliini või ühistranspordi peatuseni on pikem kui 3 (kolm) kilomeetrit.

Sõidukulu hüvitatakse arvestusega õpilase sõiduks igal koolipäeval üks kord kooli ja üks kord koju.

Hüvitise suurus on 0,30 eurot ühe kilomeetri kohta.

Taotlemine

Taotlus õpilase sõidukulude hüvitamiseks esitatakse reeglina üks kord aastas 10. septembriks. Põhjendatud juhtudel võib taotluse esitada ka õppeaasta jooksul. Taotlus vaadatakse läbi 10 päeva jooksul esitamisest.
Taotlus täita elektrooniliselt ja saata aadressile viljandivald@viljandivald.ee või tuua paberkandjal vallamajja Kauba tn 9, Viljandi. Vallamaja on avatud E, T, K 8.00-16.30, N 8.00-18.00 ja R 8.00-15.00.

Haridusspetsialist Lilian Vorobjov, lilian.vorobjov@viljandivald.ee, telefon 5309 8481.

Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord