Piirkondliku statistika portaal

Piirkondliku statistika portaal on keskkond Statistikaameti kodulehel, kuhu on koondatud kõik Statistikaameti piirkondliku statistikaga seotud tooted. 

PS. Statistikaameti Viljandi valla andmete aluseks on 2011. a rahvaloendus.


Valla raha ülevaade: http://riigiraha.fin.ee/geoqlik/proxy/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Riigiraha.qvw&host=local&anonymous=true/

Koostöös Statistikaametiga andis Viljandi Vallavalitsus välja trükise Viljandi vald - POSITIIVNE. Trükises kirjutatakse Viljandi valla eesmärkidest ja arengustrateegiast, kirjeldatakse valda statistika abil, jutustatakse lugusid Viljandi valla ettevõtetest. Ülevaate lood on ausad.

Lugemiseks klikka siin