Viljandi valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemine

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

 

Tegevustoetust saavad taotleda mittetulundusühendused ja seltsingud, mis tegutsevad seltsingulepingu alusel, kelle tegevus peab vastama Viljandi valla arengukavale ja toimuma Viljandi valla elanike huvides.

Kestvus

Taotlusi saab esitada Viljandi Vallavalitsusele kalendriaasta 1. veebruariks, 1. maiks, 1. augustiks  ja 1. novembriks

Õigusaktid

Vastutaja

Ilona Tiigi,  ilona.tiigi@viljandivald.ee  tel. 435 1822

Teenuse taotlemine kohalpeal

 

Vajalikud
sammud

 

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebist või  Viljandi vallamajast. 
Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30)

Vajaminevad
dokumendid

Vormikohane avaldus

Viide

 

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud
sammud

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus  elektooniliselt e-postiga  aadressile viljandivald@viljandivald.ee

Viide