Tugiisikuteenus

Kirjeldus

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule teenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Lapsele teenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Protsess

  1. Vormikohase taotluse esitamine vallavalitsusele. Taotlusele tuleb lisada:
  • Puude olemasolu korral Sotsiaalkindlustusmeti otsus puude raskusastme kohta.
  • Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral selle koopia.
  1. Ettepaneku teenuse vajaduse kohta võib esitada ka muu sotsiaal- või haridusvaldkonna spetsialist.
  2. Vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon hindab kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente ning otsustab haldusaktiga teenuse osutamise või osutamata jätmise 10 tööpäeva jooksul pärast nõutud dokumentide esitamist.
  3. Teenuse saajal on õigus enne teenuse saamist kohtuda omavahelise sobivuse hindamiseks tugiisikuga.
  4. Teenuse sisu, osutamise sagedus, kestus ja koht lepitakse kokku sõlmitavas lepingus, teenuse osapoolte vahel.
  5. Taotlust ei rahuldata, kui teenuse osutamine ei ole põhjendatud. Otsuse keeldumise kohta tehakse teatavaks 5 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemisest.
  6. Teenus on üldjuhul teenuse saajale tasuta, kuid teenuse eest võib võtta tasu.

Taotluse vorm

Vabas vormis avaldus koos abivajaduse kirjeldusega. 

 

Õigusakt

Tugiisikuteenuse määramise ja osutamise kord

 

Lisainfo

Laste tugiisikuteenus:

Lastekaitse peaspetsialist Heili Rohtla, heili.rohtla@viljandivald.ee, tel. 5340 5357 (külad**)

Lastekaitsespetsialist Merli Lepik, merli.lepik@viljandivald.ee, tel.  525 4077 (külad*)

Lastekaitsespetsialist Merilin Tops, merilin.tops@viljandivald.ee, tel. 510 6948 (külad***)

Lastekaitsespetsialist Catherine Grünbaumcatherine.grynbaum@viljandivald.ee, tel. 5307 8882 (külad****)

Täisealiste isikute tugiisikuteenus:

Sotsiaaltöö spetsialist Sirli Toom, sirli.toom@viljandivald.ee, tel. 512 7988

Sotsiaaltöö spetsialist Astrid Viinapuu, astrid.viinapuu@viljandivald.ee, tel. 517 6711 (Tarvastu piirkond)

Sotsiaaltöö spetsialist Õnne Raamat, onne.raamat@viljandivald.ee, tel. 5919 9906 (Kolga-Jaani piirkond)

 

Eesnurga, Jõeküla, Järtsaare, Kaavere, Kolga-Jaani, Kuudeküla, Lalsi, Leie, Loime, Lätkalu, Meleski, Moori, Mähma, Odiste, Oiu, Oorgu, Otiküla, Parika, Puiatu, Ramsi, Rebaste, Ridaküla, Saarepeedi, Savikoti, Surva, Taganurga, Tusti, Tõnissaare, Tõnuküla, Tänassilma, Vaibla, Valma, Vanavälja, Vissuvere.

** Aindu, Alustre, Heimtali, Jämejala, Kiini, Kiisa, Kingu, Kookla, Laanekuru, Leemeti, Loodi, Marna, Matapera, Mustivere, Pinska, Päri, Pärsti, Raudna, Rihkama, Sinialliku, Sultsi, Tohvri, Turva, Tõrreküla, Vanamõisa, Vardi, Väike-Kõpu.

*** Auksi küla, Intsu, Karula küla, Kibeküla, Kokaviidika küla, Lolu, Luiga küla, Mustapali küla, Mäeltküla, Paistu küla, Peetrimõisa küla, Pirmastu küla, Rebase küla, Ruudiküla, Saareküla, Taari küla, Tobraselja, Uusna küla, Vana-Võidu küla, Vardja küla, Vasara küla, Verilaske küla, Viiratsi alevik, Viisuküla, Võistre küla, Välgita küla.

**** Aidu, Anikatsi, Holstre küla, Hendrikumõisa, Jakobimõisa, Järveküla, Kalbuse, Kannuküla, Kassi, Kivilõppe, Koidu, Kuressaare, Kärstna, Maltsa, Marjamäe, Metsla, Muksi, Mustla alevik, Mõnnaste, Pahuvere, Pikru, Porsa, Pulleritsu, Põrga, Raassilla, Riuma, Roosilla, Soe, Sooviku, Suislepa, Tagamõisa, Tarvastu, Tinnikuru, Tömbi, Unametsa, Vanausse, Veisjärve, Vilimeeste, Villa, Vooru, Väluste, Ämmuste, Ülensi.