Ühise olmejäätmekonteineri kasutamise kokkulepe

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

 

Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ka ühiseid kogumismahuteid, seejuures peavad jäätmekäitluslepingus olema fikseeritud kõik ühist kogumismahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks. Jäätmevaldajatel esitada Viljandi Vallavalitsusele kirjalik ühise olmejäätmekonteineri kasutamise kokkulepe. 

Kestvus

 

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid

Vastutaja

Liisa Riiner, liisa.riiner@viljandivald.ee, telefon 5301 1640

 


Teenuse taotlemine kohalpeal
 

Vajalikud
sammud

Esitada vallavalitsusele paberkandjal vormikohane avaldus.
Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30)

Vajaminevad dokumendid

 

Viide


Teenuse taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud
sammud

Esitada vallavalitsusele  aadressile viljandivald@viljandivald.ee digitaalselt allkirjastatud vormikohane avaldus

Vajaminevad dokumendid

 

Viide

  • vt. ülalolev taotluse vorm