Riigikogu valimised toimuvad 5.märtsil 2023

VALIMISNÄDAL

Hääletada saab nädala jooksul, 27. veebruarist 5. märtsini:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Valijal on võimalus pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääl veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Valija saab oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri ehk paberi asemel on nimekiri nüüd arvutis.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka riigiinfo telefonilt tel 1247.

Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisringkonda on mõeldud valijatele, kellel pole võimalik eelhääletamise päevadel ega valimispäeval oma elukohajärgses valimisringkonnas asuvas valimisjaoskonnas hääletada.

Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisringkonda toimub valimisjaoskonnas nr 5 esmaspäevast, 27. veebruarist neljapäevani, 2. märtsini (kaasa arvatud) kella 12.00–20.00.

Reedel 3.märtsil ja laupäeval 4.märtsil ning valimispäeval 5.märtsil saab jaoskonnas hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas

 

3. märtsist on avatud kõik Viljandi valla valimisjaoskonnad

Valimisjaoskond nr 1 on avatud:

 • Reedel, 3. märtsil kell 12-20 ja pühapäeval 5. märtsil kell 9-20 Paistu Rahvamajas, aadressil Paistu tee 14, Paistu küla, Viljandi vald.
 • Laupäeval 4. märtsil kell 12-20 Holstre Koolis, aadressil Kooli tee 1, Holstre küla, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 2 on avatud:

 • Reedel 3. märtsil kell 12-20, laupäeval 4. märtsil kell 12-20 ja pühapäeval 5. märtsil kell 9-20 Päri Rahvaraamatukogus, aadressil Kannikmäe tee 18, Päri küla, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 3 on avatud:

 • Reedel 3. märtsil kell 12-20, laupäeval 4. märtsil kell 12-20 ja pühapäeval 5. märtsil kell 9-20 Ramsi Vaba Aja Keskuses, aadressil Ramsi tee 5, Ramsi alevik, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 4 on avatud:

 • Reedel 3. märtsil kell 12-20 ja pühapäeval 5. märtsil kell 9-20 Uusna Külamajas, aadressil Uusna tee 6, Uusna küla, Viljandi vald.
 • Laupäeval 4. märtsil kell 12-20 Saarepeedi Rahvamajas, aadressil Saarepeedi rahvamaja, Saarepeedi küla, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 5 on avatud:

 • Reedel 3. märtsil kell 12-20, laupäeval 4. märtsil kell 12-20 ja pühapäeval 5. märtsil kell 9-20 Viiratsi Rahvamajas, aadressil Sakala tn 3, Viiratsi alevik, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 6 on avatud:

 • Reedel 3. märtsil kell 12-20, laupäeval 4. märtsil kell 12-20 ja pühapäeval 5. märtsil kell 9-20 Kolga-Jaani teenuskeskuses, aadressil Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani alevik, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 7 on avatud:

 • Reedel 3. märtsil kell 12-20 ja pühapäeval 5.märtsil kell 9-20 Mustla Rahvamajas, aadressil Posti tn 52e, Mustla alevik, Viljandi vald.
 • Laupäeval 4. märtsil kell 12-20 Kärstna võimlas, aadressil Pärna tn 2, Kärstna küla, Viljandi vald, Viljandi maakond.

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke, et on andnud valijale hääletamissedeli.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

 

Kodus hääletamine

Kodus hääletamine korraldatakse 3.-5. märtsil ajavahemikus kell 9-20

Kui valija asub oma elukohajärgses valimisringkonnas, kuid terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus.

Kodus hääletamise korraldamiseks tuleb esitada taotlus, milles märgitakse:

valija nimi,

valija isikukood,

valija asukoha aadress,

valija sidevahendi numbrid,

kodus hääletamise põhjus.

Kodus hääletamise korraldamiseks saab taotlust esitada kuni valimispäeva kella 14.00-ni.

Telefoni teel saab kodus hääletamise taotlust esitada reedel, 3.märtsil ja laupäeval, 4.märtsil kell 12-20 ning valimispäeval, 5.märtsil kell 9-14, telefonil 53550546.

Kirjalikud taotlused palume esitada Viljandi valla häältelugemiskomisjonile e-posti aadressil valimised@viljandivald.ee.

Kodus hääletamist soovinud valijale helistatakse enne tema juurde minekut ette.

Valijal peab olema hääletamiseks valmis pandud isikut tõendav dokument. Võimalusel kasutada valimissedeli täitmisel isiklikku kirjutusvahendit.

 

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab ainult arvutis.
 • Enda tuvastamiseks ja hääletamiseks on vaja kas ID-kaarti ja ID-kaardi lugejat või mobiil-IDd.
 • E-hääletamise rakendus laadi alla valimised.ee veebilehelt.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt:
  • kas ID-kaardi sertifikaadid kehtivad,
  • kas arvutis on kõige uuem ID-kaardi tarkvara,
  • kas arvuti operatsioonisüsteem vajab uuendusi,
  • kas viirusetõrjetarkvara vajab uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil:
  • laadi kas Google Play või Appstore'i rakenduste poest alla või uuenda EH kontrollrakendus,
  • skaneeri kontrollrakendusega QR-kood, mis e-hääletamise järel arvuti ekraanile kuvati.

 

VALIMISTE TEABELEHT

 • Valijad, kellel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või kelle e-posti aadress on rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga.
 • Valijatele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil.
 • Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info hääletamisvõimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.

 

VÄLISMAAL HÄÄLETAMINE

 • Riigikogu valimistel saab hääletada ka Eesti välisesindustes.
 • Välisesindustes toimub hääletamine vähemalt kahel päeval vahemikus 18. veebruarist 23. veebruarini.
 • Välisriikides on võimalik hääletada ka kirja teel. Kirja teel hääletamiseks tuleb valijal esitada välisesindusele hiljemalt 3. veebruariks kirjalik taotlus.
 • Püsivalt välisriigis elaval valijal peab olema määratud valimisringkond. Kui see on määramata, siis ei ole teda valijate nimekirjas. Selleks, et kontrollida, kas teil on valimisringkond määratud, tuleb pöörduda abi@rahvastikuregister.ee.
 • Püsivalt välisriigis elava valija valimisringkond määratakse tema viimase elukoha alusel Eestis, selle puudumisel valija vanemate või vanavanemate viimase Eesti elukoha aadressi alusel.
 • Välismaal elavad valijad saavad valimiste teabelehe jaanuari esimesel nädalal.

 

VALIMISÕIGUS

Riigikogu valimistel on hääletamisõigus vähemalt 18-aastasel Eesti kodanikul, kes ei kanna vanglakaristust.

 

KANDIDEERIMISÕIGUS

 • Riigikogu valimistel võivad kandideerida vähemalt 21-aastased Eesti kodanikud. Kandideerida ei tohi tegevväelased ja vanglakaristust kandvad isikud.
 • Valimistel võivad osaleda nii erakonnad kui ka üksikkandidaadid.
 • Erakond saab kandidaadid üles seada valimisringkonnas.
 • Kõigist ringkondades ülesseatud kandidaatidest koostab erakond üleriigilise nimekirja.

 

VALIMISRINGKOND

 • Riigikogu valimistel jaguneb Eesti territoorium 12 ringkonnaks.
 • Valimisringkond on üksus, kus seatakse üles konkreetsed kandidaadid.
 • Igal ringkonnal on kindel arv mandaate, mis jaotatakse sealse valijate arvu järgi.
 • Kokku on mandaate 101 ehk sama palju, kui on kohti Riigikogus.

 

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Poliitiline välireklaam on lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

Valimisinfo vene keeles ja inglise keeles.

Lisainfo
Telefon: 5355 0546