Vaimse tervise teenuse toetus

Viljandi Vallavalitsus taotles riigilt toetust vaimse tervise teenuste pakkumise parandamiseks, et seeläbi toetada Viljandi valla elanike (rahvastikuregistrijärgselt)  psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.  

 

Teenused on Viljandi valla elanikele TASUTA – teenuse eest tasub Viljandi Vallavalitsus  Sotsiaalministeeriumi rahastusel.

Fail:Sotsministeeriumi logo.png

Toetust 2024. aastaks on saanud järgmised teenused:


• Psühholoogi teenus – osutab Viljandi valla psühholoog Riina Pürg.
Eesmärk: pakkuda toetavat tuge, kui:
• negatiivsed mõtted on kestnud pikka aega (liigne muretsemine, hirm, ärevus, masendus, suitsidaalsed mõtted jm);
• paarisuhe on muutunud problemaatiliseks (pidevad tülid, teineteise mittemõistmine jm);
• mured laste kasvatamisega (väikelastega, teismelistega jm);
• abielukriis;
• sõltuvusprobleemid.

Asukoht: Kauba 12, Viljandi linn.
Sihtgrupp: Viljandi valla elanikud.
Aeg: eelregistreerimisega, soovitavalt e-posti teel- riina.purg@viljandivald.ee  
telefon: 526 2783, telefonile ei vasta, kui tegeleb kliendiga.