Vaimse tervise teenuse toetus

Viljandi Vallavalitsus taotles Sotsiaalministeeriumilt 2022. aastal toetust vaimse tervise teenuste pakkumise parandamiseks, et seeläbi toetada Viljandi valla elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

Teenused on Viljandi valla elanikele TASUTA – teenuse eest tasub Viljandi Vallavalitsus  Sotsiaalministeeriumi rahastusel.

Fail:Sotsministeeriumi logo.png

Toetust 2022. aastaks on saanud järgmised teenused:

  • Mänguteraapia, mida viib läbi mänguterapeut Tiia Randpere.

Eesmärk: mängu kaudu aidata 3-12 aastasel lapsel oma tundeid mõista, emotsiooni väljendada, õppida enda tundeid aktsepteerima ja vastutustundlikult väljendama. Lapsed õpivad võtma vastutust ning probleemidega silmitsi seistes olema loovad neid lahendama. Mänguteraapiast on olnud abi kolimise, õnnetusjuhtumite, traumade, pereprobleemide, väärkohtlemise, hülgamise, koolis sotsiaalsete probleemide ja oma kodust ilmajäämise puhul. Sealhulgas oleks mänguteraapiast abi eelkooliealistele Ukrainast saabunud sõjapõgenikele.

Asukoht: Tallinna tn 11/2, Viljandi linn

Sihtgrupp: Viljandi valla lapsed (sh saabunud sõjapõgenikud Ukrainast)

Aeg: eel registreerimisega www.mangutera.ee lehel (BRONEERI AEG)

Kontakt ja registreerimine: tiia.randpere@gmail.com, tel. 5645 6979

 

  • Kogemusnõustamine-tugiisikuteenus, mida viib läbi kogemusnõustaja-tugiisik Rita Kaup-Kaljuve.

Eesmärk: tugevdada klienti läbi nõustaja kogemuste ning omandatud teadmiste. Kliendi toetamine vaimse tervise teekonnal paranemise osas ja ennetustöö tegemine täiskasvanutele ja õpilastele läbi vaimse tervise teema loengute ja vestluste. Individuaaltegevus ja grupitöö (koolide külastused, loengud või arutelud).

Asukoht: Tallinna tn 19/21, Viljandi linn

Sihtgrupp: Viljandi valla elanikud

Aeg: eel registreerimisega

Kontakt ja registreerimine: ritateraapia@gmail.com, tel. 5552 9397

 

  • Hingehoid, mida viib läbi hingehoidja Kalle Gaston.

Eesmärk: toetava psühhosotsiaalse abi pakkumine Viljandi valla elanikele (sh Ukrainast saabunud sõjapõgenikele). Sekkumisloogika on vajaduspõhiselt grupitöö või individuaalne töö kliendiga.

Asukoht: Kauba tn 12, Viljandi linn; päevakeskused; küla- ja rahvamajad; kliendi kodu

Sihtgrupp: Viljandi valla elanikud (sh saabunud sõjapõgenikud Ukrainast)

Aeg: eel registreerimisega

Kontakt ja registreerimine: kalle.gaston@mail.ee, tel. 5695 6026

 

  • Lapsena seksuaalvägivalda kogenud inimeste tugigrupp, mille koordinaatoriks on seaksuaalkasvataja ja -nõustaja Rita Holm.

Eesmärk: toetada seksuaalvägivalla ohvrite vaimse tervise tervenemist, nende tagasitoomist ühiskonda, tööellu, nende sotsiaalsete oskuste parandamist ja tugevdamist, samuti aidata neid toime tulla oma igapäevase eluga. Sekkumisloogika on grupitööpõhine ning vajadusel ka psühholoogiline individuaalne lähenemine ning toimub tugigrupis.

Asukoht: Paide

Sihtgrupp: Viljandi valla elanikud, kes on lapsepõlves kogenud seksuaalvägivalda

Aeg: etteteatamisega vaid grupi liikmetele

Kontakt ja registreerimine: tugigrupp555@gmail.com