Vaimse tervise teenuse toetus

Viljandi Vallavalitsus taotles riigilt toetust vaimse tervise teenuste pakkumise parandamiseks, et seeläbi toetada Viljandi valla elanike (rahvastikuregistrijärgselt)  psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.  

 

Teenused on Viljandi valla elanikele TASUTA – teenuse eest tasub Viljandi Vallavalitsus  Sotsiaalministeeriumi rahastusel.

Fail:Sotsministeeriumi logo.png

Toetust 2023. aastaks on saanud järgmised teenused:

Leina tugigrupp, mida viib läbi leinanõustaja Triinu Tints.
Eesmärk: toetada inimest leinaga toimetulekul ja võimaldada oma kaotuse jagamist. Grupis osaleja leiab toetust ning ära kuulamist leinanõustaja ja grupi liikmete poolt.

Asukoht: Kauba tn 12, Viljandi linn
Sihtgrupp: Viljandi valla elanikud
Aeg: eelregistreerimisega. Vajadusel moodustatakse grupp.
Kontakt ja registreerimine: triinu.tints@gmail.com, tel. 5890 0579

Mänguteraapia, mida viib läbi Mängutera OÜ mänguterapeut Tiia Randpere
Eesmärk: mängu kaudu aidata 3-12 aastasel lapsel oma tundeid mõista, emotsiooni väljendada, õppida enda tundeid aktsepteerima ja vastutustundlikult väljendama. Lapsed õpivad võtma vastutust ning probleemidega silmitsi seistes olema loovad neid lahendama. Mänguteraapiast on olnud abi kolimise, õnnetusjuhtumite, traumade, pereprobleemide, väärkohtlemise, hülgamise, koolis sotsiaalsete probleemide ja oma kodust ilmajäämise puhul. Sealhulgas oleks mänguteraapiast abi eelkooliealistele Ukrainast saabunud sõjapõgenikele.

Asukoht: Tallinna tn 11/2, Viljandi linn
Sihtgrupp: Viljandi valla lapsed (sh saabunud sõjapõgenikud Ukrainast)
Aeg: eelregistreerimisega
Kontakt ja registreerimine: tiia.randpere@gmail.com, tel. 5645 6979

• Kogemusnõustamine, mida viib läbi kogemusnõustaja Rita Kaup-Kaljuve.
Eesmärk: tugevdada klienti läbi nõustaja kogemuste ning omandatud teadmiste. Kliendi toetamine vaimse tervise teekonnal paranemise osas ja ennetustöö tegemine täiskasvanutele ja õpilastele läbi vaimse tervise teema loengute ja vestluste. Individuaaltegevus ja grupitöö (loengud või arutelud).

Asukoht: Tallinna tn 19/21, Viljandi linn
Sihtgrupp: Viljandi valla elanikud
Aeg: eelregistreerimisega
Kontakt ja registreerimine: ritateraapia@gmail.com, tel. 5552 9397 

Hingehoid, mida viib läbi EELK Paistu Maarja koguduse hooldaja-õpetaja Allan Kährik.
Eesmärk: toetava psühhosotsiaalse abi pakkumine Viljandi valla elanikele (sh Ukrainast saabunud sõjapõgenikele). Sekkumisloogika on vajaduspõhiselt individuaalne töö kliendiga või grupitöö. 
Asukoht: Kauba tn 12, Viljandi linn; EELK Paistu Maarja kogudus, vajadusel päevakeskused; küla- ja rahvamajad; kliendi kodu ja telefoninõustamised.

Sihtgrupp: Viljandi valla elanikud (sh saabunud sõjapõgenikud Ukrainast)
Aeg: eelregistreerimisega
Kontakt ja registreerimine: allankahrik@gmail.com tel. 5070 293

Noore vaimse tervise toetamine, mida viib läbi Pro Consensio koolitaja, konsultant mentor ja coach Urmo Reitav.
Eesmärk: Noore toetamine ja jõustamine, tema enesekohaste enesehoiu oskuste, sh enesetõhususe ja eneseanalüüsi oskuste arendamine/toetamine.
Peamine meetod individuaalne lahenduskeskne vestlus.

Asukoht: Kauba 12, Viljandi linn või  Väike-Turu 8, Viljandi linn.
Sihtgrupp: Viljandi valla noored
Aeg: eelregistreerimisega: urmo.reitav@gmail.com, tel 5532 539.

Lapsena seksuaalvägivalda kogenud inimeste vaimse tervise toetamine, mida viivad läbi MTÜ EESTI SV TUGIGRUPID nõustaja ja koolitaja Rita Holm ning psühholoog Evelin Kala.
Eesmärk: toetada inimesi, kes on lapsepõlves kogenud seksuaalvägivalda, pakkuda neile traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi. Nõu ja abi saamiseks on loodud tugigrupid. Üksteisele toetudes kogetakse, kuidas igaühes on oma jõud ja tarkus, kuidas juhtunuga rahu sõlmida ja toime tulla.

Asukoht: kohtumised toimuvad, Järvamaal või Viljandis, Kauba 12.
Sihtgrupp: Viljandi valla elanikud;
Aeg: eelregistreerimisega - tugigrupp555@gmail.com 
Lisainformatsioon: svtugigrupp.ee

• Psühholoogi teenus – osutab Viljandi valla psühholoog Riina Pürg.
Eesmärk: pakkuda toetavat tuge, kui:
• negatiivsed mõtted on kestnud pikka aega (liigne muretsemine, hirm, ärevus, masendus, suitsidaalsed mõtted jm);
• paarisuhe on muutunud problemaatiliseks (pidevad tülid, teineteise mittemõistmine jm);
• mured laste kasvatamisega (väikelastega, teismelistega jm);
• abielukriis;
• sõltuvusprobleemid.

Asukoht: Kauba 12, Viljandi linn.
Sihtgrupp: Viljandi valla elanikud.
Aeg: eelregistreerimisega, soovitavalt e-posti teel- riina.purg@viljandivald.ee  
telefon: 526 2783, telefonile ei vasta, kui tegeleb kliendiga.