Viljandi Vallavolikogu istung toimub 30. juunil 2020. a algusega kell 17.00 Saarepeedi Rahvamajas, Saarepeedi küla, Viljandi vald.

25.06.20

Päevakorra projekt:

Jrk

 Teemad

 Ettekandja

 1.  

Holstre Kooli arengukava aastateks 2020 - 2024 kinnitamine

 Anu Saar

 1.  

Heimtali Põhikooli arengukava aastateks 2018 - 2022 muutmine

 Eero Metsvahi

 1.  

Revisjonikomisjoni aruande esitamine oma tegevuste kohta 2019. aastal

 Loit Kivistik

 1.  

Viljandi valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

 Annika Mätas

 1.  

Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025" muutmine, I lugemine

 Rein Anton

 1.  

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2024 vastuvõtmine, I lugemine

 Tiina Jaksi

 1.  

Viljandi valla teehoiukava aastateks 2020 - 2024, I lugemine

 Rein Anton

 1.  

Äriühingus osalemine

 Alar Karu

 1.  

Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine

 Rein Anton

 1.  

Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord

 Irma Väre

 1.  

Vana-Veski päikesepargi detailplaneeringu algatamine

 Rein Anton

 1.  

Sepalöövi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

 Rein Anton

 1.  

Hoonestusõiguse seadmine

 Rein Anton

 1.  

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Ristiku tn 25, Viiratsi alevik võõrandamine

 Rein Anton

 1.  

Nõusoleku andmine Viiratsi alevikus Niidu tn 11 asuvale kinnistule seatud hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hüpoteegiga koormamiseks

 Rein Anton

 1.  

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Heina tn 14, Viiratsi alevik võõrandamine

 Rein Anton

 1.  

Nõusoleku andmine Viljandi vallale kuuluva kinnistu piiride muutmiseks ja eraldatud maatüki vahetamiseks

 Rein Anton

 1.  

Kinnisvara omandamine

 Rein Anton

 1.  

Kinnisvara omandamiseks loa andmine

 Rein Anton

 1.  

Vallavara võõrandamine

 Rein Anton

 1.  

Vallavara võõrandamine

 Rein Anton

 1.  

Vallavanema informatsioon

 Alar Karu

 

Kaupo Kase

vallavolikogu esimees