Viljandi Vallavolikogu II kooseisu XIII istung 31. oktoobril 2018

26.10.18

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 31. oktoobril 2018. a algusega kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses, Ramsi tee 5 Ramsi alevik.

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandja

 1.  

Leie Põhikooli arengukava aastateks 2018-2021 kinnitamine

Eero Plamus

 1.  

Tarvastu Gümnaasiumi arengukava aastateks 2018-2021 kinnitamine, II lugemine

Ene Savi

 1.  

Viljandi valla lasteaia „Päikesekiir" arengukava aastateks 2018-2020 kinnitamine

Astra Jamnes

 1.  

Osaühingu Ramsi VK põhikirja muutmine

Tiina Jaksi
 1.  

Viljandi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Rein Anton

 1.  

Viljandi valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Rein Anton

 1.  

Viljandi valla jäätmekava 2018-2023 vastuvõtmine

Rein Anton

 1.  

Viljandi Vallavolikogu 30.05.2018 otsuse nr 1-3/80 ,,Kinnisvara omandamine kergliiklustee rajamiseks ning omafinantseeringu garanteerimine" muutmine

Rein Anton

 1.  

Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 otsuse nr 1-3/113 „Veemajandusprojektide omaosaluse garanteerimine" punkti 1 kehtetuks tunnistamine ja punkti 3 muutmine

Rein Anton

 1.  

Nõusoleku andmine Ristiku tn 29 Viiratsi alevikus kinnistule seatud hoonestusõiguse võõrandamiseks

Rein Anton

 1.  

Viljandi valla teehoiukava aastateks 2019-2022

Rein Anton

 1.  

Viljandi Vallavolikogu 28.01.2015 määruse nr 63 „Viljandi valla finantsjuhtimise kord" muutmine

Tiina Jaksi

 1.  

Kolga-Jaani Vallavolikogu ja Tarvastu Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Tiina Jaksi

 1.  

Tarvastu Vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine

Tiina Jaksi

 1.  

Kolga-Jaani Vallavolikogu ja Paistu Vallavolikogu määruste muutmine

Inge Tiido

 1.  

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Maive Feldmann

 1.  

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud küsimuste volitamine Viljandi Vallavalitsusele

Inge Tiido

 1.  

Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord, II lugemine

Maive Feldmann

 1.  

Kinnisvara tasuta omandamine

Rein Anton

 1.  

Vallavanema informatsioon

Alar KaruKaupo Kase
Vallavolikogu esimees