Viljandi Vallavolikogu II kooseisu XXV istung 30. oktoobril 2019

29.10.19

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 30. oktoobril 2019. a kell 17.00 Tarvastu Muusika- ja Kunstikoolis, Kevade 2a/1 Mustla alevik.

Päevakorra projekt:

 Jrk

 Teemad

 Ettekandja

 1.  

Ülevaade üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise protsessist                                              

 Raivo Laidma

 1.  

Viljandi valla kaasava eelarve menetlemise kord, II lugemine

 Alar Karu

 1.  

Viljandi valla jäätmehoolduseeskiri

 Rein Anton

 Liisa Riiner

 1.  

Viljandi valla haridusvõrgu toimimise tegevuskava 2019 - 2020 kinnitamine

 Maive Feldmann

 1.  

Osalemise lõpetamine mittetulundusühingus Eesti Mõisakoolide Ühendus

 Ene Saar

 1.  

Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimuste lahendamise volitamine

 Rein Anton

 1.  

Vallavara võõrandamine

 Rein Anton

 1.  

Eratee avalikuks kasutamiseks määramine ja Viljandi valla avalike teede nimekirja lisamine

 Rein Anton

 1.  

Info Viljandi valla katlamajade rendile andmisest ja soojusenergia ostmisest

 Rein Anton

 1.  

Kolga-Jaani valla munitsipaalasutus Sovel tegevuse lõpetamine

 Rein Anton

 1.  

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Heina tn 19, Viiratsi alevik võõrandamine

 Rein Anton

 1.  

Nõusoleku andmine Viiratsi alevikus Niidu tn 4 asuvale kinnistule seatud hoonestusõiguse ja kasutusloa tähtaja pikendamiseks ning hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks

 Rein Anton

 1.  

Vallavanema informatsioon

 Alar Karu

 

Kaupo Kase

vallavolikogu esimees