Viljandi Vallavolikogu II kooseisu XII istung 26. septembril 2018

21.09.18

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 26. septembril 2018. a algusega kell 17.00 Viiratsi Rahvamajas, Sakala tn 3 Viiratsi alevik.

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandja

 1.  

Hüpoteegi kustutamine, kinnistu jagamine, hoonestusõiguse seadmine ja enampakkumise korraldamine

Rein Anton

 1.  

Nõusoleku andmine siseaudiitori kandidaadi ametisse nimetamiseks

Rein Anton

Üllar Reino

 1.  

Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025, III lugemine

Ilona Tiigi

 1.  

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine, II lugemine

Tiina Jaksi

 1.  

Ujulateenuse ühishankes osalemine

Rein Anton

 1.  

Viljandi valla 2018. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Tiina Jaksi

 1.  

Veemajandusprojektide omaosaluse garanteerimine

Rein Anton

 1.  

Loa andmine hoonestusõiguse tagasiostuõiguse teostamiseks ja laenu võtmiseks

Tiina Jaksi

 1.  

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Ristiku tn 16, Viiratsi alevik võõrandamine

Rein Anton

 1.  

Viiratsi alevikus Heina tn 3 asuvale kinnistule seatud hoonestusõiguse tähtaja pikendamine ja hoonestusõiguse lepingu muutmine

Rein Anton

 1.  

Vallavara võõrandamine

Rein Anton

 1.  

Vallavara võõrandamine

Rein Anton

 1.  

Kinnisvara tasuta omandamine 

Rein Anton

 1.  

Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Niidu tn 2, Viiratsi alevik võõrandamine

Rein Anton

 1.  

Viljandi valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Ilona Tiigi

 1.  

Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord, I lugemine

Maive Feldmann

 1.  

 Vallavanema informatsioon

Rein Anton

 


Kaupo Kase
Vallavolikogu esimees