Varjupaiga- ja turvakoduteenus

Kirjeldus

Varjupaigateenuse osutamisel tagatakse teenuse saajale minimaalselt voodikoht, pesemis-, toiduvalmistamise ja pesupesemise võimalus, toiduabi ning turvaline keskkond. Varjupaigateenus on üldjuhul ööbimisteenus. Vastavalt vajadusele võib teenuse osutamine olla korraldatud kogu ööpäev (kooskõlastatult spetsialistiga).

Turvakoduteenuse sisuks on lapsele, lapsega/lastega perele või täisealisele isikule ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase abi tagamine.

Protsess

  1. Vabas vormis taotluse esitamine vallavalitsusele.
  2. Spetsialist viib läbi abivajaduse hindamise.
  3. Teenuse määramise, rahastamise, teenuse määramisest keeldumise, muutmise ja lõpetamise otsustab sotsiaalkomisjon haldusaktiga (edaspidi otsus) 10 tööpäeva jooksul alates viimase nõuetekohase dokumendi saamisest hinnates kaalutlusõiguse alusel taotluse põhjendatust ja taotlusele lisatud dokumente.
  4. Vajadusel osutatakse teenuse taotlejale teenust vältimatu sotsiaalabina koheselt.
  5. Teenuse määramise ja osutamise töövälisel ajal (sh enam kui üks öö kestva vältimatu sotsiaalabina antava teenuse) kuni 7 päevaks võib otsustada spetsialist või Sotsiaalkindlustusameti (edaspidi SKA) juhtumikorraldaja, kes hindab isikule teenuse osutamise vajaduse ulatust.
  6. Teenus määratakse tähtajaliselt.
  7. Täiskasvanud teenuse saaja viibimisel teenusel rohkem kui ühe ööpäeva, sõlmitakse teenuse saaja ja teenuse osutaja vahel teenuse osutamise leping

Taotluse vorm

Varjupaigateenuse taotlus

 

Õigusaktid

Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse määramine ja korraldamine

Varjupaigateenuse hinnakirja kehtestamine

Lisainfo

Sotsiaaltöö spetsialist Sirli Toom, sirli.toom@viljandivald.ee, tel. 512 7988