2.12.22

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ uuendamine (2022)

Viljandimaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel on töörühma poolt valminud täiendatud versioon Viljandimaa arengustrateegia üldosast (vt http://www.vol.ee/arengukavad). Strateegia üldosas on sõnastatud Viljandimaa väärtused, visioon, eesmärgid ja peamised tegevussuunad eesmärkideni jõudmiseks.

Arengustrateegia lisad valmivad ajakava kohaselt:

  • Viljandi maakonna arengustrateegia tegevuskava, (lisandub 15.11.2022);
  • Viljandi maakonna terviseprofiil, (lisandub jaanuaris 2023);
  • Statistikat Viljandi maakonna kohta, (lisandub detsembris 2022).

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+

Täiendav info ja dokumendid on leitavad Viljandimaa Omavalitsuste Liidu koduleheküljelt.

Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ menetlemise käik Viljandi vallas

29.09.2020 - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud Viljandimaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava ülevaatamise koosoleku protokoll koos lisadega

17.11.2020 - Viljandi Vallavolikogu alatise eelarve- ja majanduskomisjoni 17.11.2020 koosoleku protokoll

23.11.2020 - Viljandi Vallavolikogu alatise kodanike ühenduste ja külaarengu komisjoni koosoleku protokoll

24.11.2020 - Viljandi Vallavolikogu alatise kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku protokoll

30.12.2020 - Viljandi Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 1-2/58 „Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmise heakskiitmine