Viljandi valla arengukava

Viljandi Vallavolikogu määrus 26. september 2018 nr 1-2/41, Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025

Viljandi valla arengukava 2019-2025

Lisa 1 Viljandi valla arengukavale 2019-2025 - Viljandi valla majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise ning looduskeskkonna hetkeolukorra analüüs ning arengu pikaajalised suundumused ja vajadused

Lisa 2 Viljandi valla arengukava tegevuskava

 

Viljandi Vallavolikogu määrus 26. september 2018 nr 1-2/42 Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine

 

Arengukavaga seotud dokumendid:

Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2018-2029