Pühendunud tantsupedagoog tähistas juubelit

28. veebruaril pidas tantsupedagoog Virve Vuntus oma 80. sünnipäeva Viljandis Tähe Peosaalis. Selleks oli Virve ettevalmistanud tantsuetenduse ja vaheldumisi laulukooriga uhke sünnipäevapeo. 

Peol osalesid Virve tantsurühmad ja Eda Antoni lauljad. Kuna enamus Virve tantsijaid ka laulab, siis on kollektiivid omavahel tihedalt seotud. 

Suure elevuse tõid kaasa Tallinnast kohale sõitnud tuntud tegijad nagu Ülo Luht ja Maie Orav, kellega koos alustas Virve tantsimist vabariiklikus tantsuõpetajate rühmas 1966. aastal. Virve peole oli tulnud teisigi tuntuid tantsuõpetajaid üle vabariigi. 

Peale selle, et Virve õpetab tantsusamme teistele, lööb ta ise tantsurühmas kaasa, samuti laulab laulukooris. Virve on vanakooli õpetaja, kes ei jäta midagi kahe silma vahele, ta on nõudlik ja tulemustele suunatud veel nüüdki, mis teeb temast professionaalse tantsupedagoogi. 

Aukartustäratav minevik 

Tantsuõpetaja Virve Vuntus on terve oma teadliku elu pühendanud tantsule, alustades 1958. aastal karaktertantsu õpetajana Kurkuse Kultuurimajas. Lisaks arvukatele kollektiividele, kelle juhendaja on Virve olnud, peab ta ise oma elutööks Viljandi Kultuurikooli tantsuosakonna õppekavade ja programmide koostamist. Samuti Viljandi Kultuurikoolis tantsukabineti loomist-komplekteerimist aastatel 1967. –1993.  

Virve on seadnud lavale palju folkloorseid tantse, seltskonna- ja seeniortantse ja loonud ka uusi tantse.  

1994. aastast viis elutee Virve Ida-Virumaale, kus töötas tantsuõpetajana 18 aastat. Alates 2011. aastast on Virve tagasi Viljandimaal, kus tal on juhendada kaks kollektiivi – Viljandimaa Pensionäride Ühenduse segarühm „Virvering" ja Saarepeedi rahvamaja parimas eas daamide tantsurühm „Tantsulust". 

 Virve Vuntust on lugematul kordadel tunnustatud, ka riiklikul tasandil. Seegi kord oli mul au talle üle anda Rahvakultuurikeskuse tänukiri ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi (ERRS) hõbemärk. 

Olen südamest tänulik tantsuõpetaja Virvele, et meie teed kohtusid. Soovin Virvele pikka iga ja head tervist ning kerget tantsujalga!  

Autor: Ille Mirka, 

Saarepeedi rahvamaja juhataja 

Foto:Ille Mirka

Foto allkiri: Vanus on vaid number passis, tõestas tantsupedagoogi sünnipäevapidu – milline energia, milline elurõõm ja kui kergejalgsed tantsijad! Esiplaanil Virve Vuntus.