Sotsiaaltöötajad aitavad inimesi ka eriolukorra ajal

Sotsiaalvaldkond teenindab inimesi endiselt otsekontakti teel vaid äärmisel vajadusel.
 
Palume esmalt sotsiaaltöötajatega ühendust võtta telefoni või meili teel. Niimoodi selgitatakse välja, kui kiireloomuline probleem kellelgi on ja lahendatakse vastavalt. 
 
Kellel on võimalik, saata taotlusi/avaldusi elektrooniliselt, siis palun kasutage seda võimalust. Sotsiaaltöö spetsialistid vajadusel abistavad ja nõustavad telefonitsi kõikides toimingutes. Vajadusel korraldatakse kohtumine.
 
Kuna praeguseks on eriolukord kestnud juba kaks kuud, siis julgustan kodanikke abi vajaduse korral kindlasti pöörduma. Samuti on oodatud info inimeste kohta, kes võivad abi vajada, aga liigse tagasihoidlikkuse või teadmatuse tõttu abi otsinud ei ole.
 
Koolilõunast ja toiduabist
 
Viljandi vallas on igasugune toiduabi jagamine vajaduspõhine. Viljandi vald on hetkel seisukohal, et koolide poolt sooja toitu või toidupakke õpilastele ei jagata. Põhjuseid on mitmeid, aga üheks kaalukamaks on asjaolu, et toidu tarnimine iga väikse küla ja taluni rikub karantiinitingimusi, mille tõttu viirusel on lihtne levida. Proovime igakülgselt sellist olukorda ära hoida. 
 
Kellel on eriolukorrast tulenevalt majanduslikult raske olukord selliselt, et raha ei ole lastele söögi ostmiseks, kommunaalmaksete tasumiseks vms, siis palume kindlasti pöörduda valla sotsiaaltööspetsialistide poole, kes saavad pakkuda erinevaid toetusi ja teenuseid (sh ka toiduabi). Toiduabipakkidega on abistatud vajaduspõhiselt juba paljusid perekondi ja üksikisikuid.
 
Selgitan lahti ka ajakirjandusest läbi käinud väite, nagu riik eraldaks igale koolilapsele koolitoidu raha. Tegelikult eraldab riik igal aastal õpilaste koolilõuna toetust kohalikule omavalitsusele (kooli pidajale), kes lisab eraldatud summale veel kokkade palgaraha, ruumide kulu jne. 
 
Seega ei ole riigi toetus nimeline (mõeldud konkreetsele lapsele). Nt kui laps puudub koolist haiguse tõttu 2 nädalat, ka siis ei saa ta haigusega eemaloldud aja kompenseerimiseks kooli tulles koolilõuna pakki.
 
Seega abistame kõiki neid, kes ise ennast abistada ei suuda. See tähendab, et kõige olulisem valla sotsiaaltöö seisukohalt on ikkagi see, et puudustkannatav inimene ei jääks abita. Kui te ise vajate sotsiaalabi (nt toitu) või on kellelgi teie lähedastest/tuttavatest hädasti abi vaja, siis pöörduge julgelt valla sotsiaaltöö spetsialistide poole.
 
Sotsiaaltöö spetsialistide kontaktid piirkonniti:
Tarvastu piirkonnas: Astrid Viinapuu, tel 5176 711, email: astrid.viinapuu@viljandivald.ee
Kolga-Jaani ja Leie piirkonnas: Õnne Raamat, tel 5919 9906, email: onne.raamat@viljandivald.ee
Vanas Viljandi valla piirkonnas (kõik teised piirkonnad):
Hanneli Vanamb, tel 5198 3202, email: hanneli.vanamb@viljandivald.ee
Sirli Toom, tel 512 7988, email: sirli.toom@viljandivald.ee
Ragna Ruukel, tel 512 3120, email: ragna.ruukel@viljandivald.ee
 
NB! Palume abivajaduse korral helistamist sotsiaaltöötajale võimalusel mitte jätta viimasele hetkele vaid oma abivajadusest varakult teada anda.
Loodame, et artikli ilmumise ajaks võime jälle rohkem liikuda, kohtuda sõprade ja lähedastega ning meid ootab ees ilus suvi.
 
Autor: Irma Väre,
           sotsiaalnõunik
   
 
Foto: Alar Karu
 
Foto allkiri: Vallamaja on olnud eriolukorra ajal vahel nagu ladu. Fotol komplekteerivad sotsiaaltöötaja Astrid Viinapuu ja sotsiaalnõunik Irma Väre Euroopa Liidu toiduabi pakke neile, kellele jaanuaris ja veebruaris eraldati toimetulekutoetust või ühekordset sotsiaaltoetust.