Selgunud on noorsootöö kvaliteedi hindamise tulemused

2019. aasta 22. oktoobrist kuni 2020. aasta 25. maini toimus Viljandi vallas noorsootöö kvaliteedi hindamine.

Hindamise käigus selgus, et meie valla üheks kõige suuremaks tugevuseks on väga hästi välja arendatud mitmekülgsed võimalused huvitegevuses ja -hariduses osalemiseks ning õpitule on olemas väljund.

Lisaks on meie vallas olemas pikkade traditsioonidega töömalev, mis on noorte seas igal aastal aina populaarsem ning kogu noorsootöö on üldpildis noortele kergesti kättesaadav.

Samas on valla noorsootööd nähtud pigem üksikosadena, sest pärast haldusreformi pole noorsootööle ühist sihti seatud ning iga piirkond on noorsootööga tegelenud vastavalt oma äranägemise järgi.

Õnneks moodustus hindamisprotsessi käigus tugev võrgustik, kellel on võimekus näha valla noorsootöö üldpilti ning selle alusel teha teadlikke samme Viljandi valla noorsootöö kvaliteedi arendamiseks. Suur eeltöö noorsootöö teadlikumaks arendamiseks on olemas ning nüüd on vaja põhirõhk suunata kaardistamistöölt sisuliste tegevuste elluviimisse.

Suur tänu kõikidele, kes andsid oma panuse hindamisprotsessi! Põhjalikuma ülevaate hindamise tulemustest ja tulevikuplaanidest leiate meie valla kodulehelt kultuuri ja hariduse valdkonna uuringute alt.

Liis Lääts,
Viljandi valla noorsootöö kvaliteedi hindamise meeskonna juht

 

Foto allkiri: Laste Vabariik Mustlas.

Foto: Marko Saarm