28.07.23Viljandi Vallavolikogu 29.09.2022 toimunud istungil võeti vastu Viljandi valla arengukava aastateks 2022 - 2030.
Arengukava koosneb kolmest dokumendist:

  • Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 - strateegiline dokument, kus on määratletud elukorralduse alused planeeritud ajavahemikuks ja mis loob laiapõhjalise raamistiku Viljandi valla tuleviku kujundamiseks. Dokument sisaldab valla strateegiat – väärtused, visioon, eesmärgid ja elluviimise kirjeldus. Samuti on dokumendis välja toodud seosed kõrgema tasandi strateegiliste dokumentidega.
  • lisa 1 - Viljandi valla tegevuskava 2022-2030 - Tegevuskava on dünaamiline dokument, mis näeb ette strateegilised tegevused arengukavas planeeritud eesmärkide saavutamiseks. Tegevuskava vaadatakse üle ja vajadusel uuendatakse igal aastal koos valla eelarvestrateegiaga;
  • lisa 2 – Olukorra analüüs – dokument, milles antakse ülevaade Viljandi valla olukorrast ning milles tuuakse välja peamised lahendamist vajavad küsimused.

Arengukava koostamise protsess on olnud läbivalt avalik, mille etapiviisiline kirjeldus koos lisamaterjalidega on kättesaadav valla kodulehel aadressil: Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 koostamise protsess.

Arengukava menetlemine volikogus

Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 eelnõu I lugemine (27.06.2022)

Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 eelnõu II lugemine (29.09.2022)

Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 vastuvõtmine (29.09.2022)

Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 vastuvõtmine

 

Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030 muutmine, I lugemine volikogus (29.06.2023)

Viljandi Vallavolikogu 29.09.2022 määruse nr 21 „Viljandi valla arengukava aastateks 2022-2030" muutmine, I lugemine

 

 

Viljandi Vallavolikogu suunas 27. juunil toimunud istungil avalikustamisele valla arengukava, eelarvestrateegia ja teehoiukava.

Muudatusettepanekuid saab esitada kirjalikult e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee. Ettepanekute hilisem esitamise tähtaeg on 21. august 2023 kell 10.00. Ettepanekus palume selgelt ja lühidalt kirjeldada ettepaneku sisu ning tuua välja selle eeldatav maksumus.

 

Avalikustamisele suunatud dokumentidega on võimalik tutvuda SIIN.

 

AVALIKUD ARUTELUD

Kutsume sind kaasa rääkima valla arengukava, eelarvestrateegia ja teehoiukava avalikele aruteludele:

14. august, kell 17.30 – Viiratsi Rahvamajas, Sakala tn 3, Viiratsi alevik
15. august, kell 17.30 – Mustla Rahvamajas, Posti tn 52e, Mustla alevik
16. august, kell 17.30 – Kolga-Jaani Rahvamajas, Viljandi mnt 2, Kolga-Jaani alevik
17. august, kell 17.30 – Ramsi Vaba Aja Keskuses, Ramsi tee 5, Ramsi alevik