Viljandi valla rahaliste nõuete menetlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Viljandi valla rahaliste nõuete menetlemise kord sätestab tähtajad ja toimingud, mida rakendatakse tähtaegselt tasumata nõuete menetlemisele Viljandi valla ametiasutuses ja hallatavas asutuses. 

Kui isik teatab finantsosakonnale meeldetuletuse või võlateatise saamise järgselt, kuid enne võla sissenõudmise aega, et on makseraskustes, siis võib võlgnik esitada finantsvaldkonnale avalduse võlgade ajatamiseks ehk maksegraafiku sõlmimiseks. 


Kestvus

-

Õigusaktid


Vastutaja

Finantsnõunik Tiina Jaksi, tiina.jaksi@viljandivald.ee,  telefon 435 0129.

TAOTLEMINE PABERVORMIL

Vajalikud sammud

Esitada allkirjastatud avaldus ja maksegraafiku kokkulepe paberkandjal aadressil Kauba tn 9, Viljandi linn või esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus ja maksegraafiku kokkulepe elektrooniliselt e-postiga aadressile viljandivald@viljandivald.ee.


Vajaminevad dokumendid

Vormikohane avaldus ja maksegraafiku kokkulepe


Viide