Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneering koostatakse maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks seaduses ning valla üldplaneeringuga määratud kohtades ja juhtudel. Iga isik võib teha planeeringu koostamise algatamise ettepaneku.

Vastuse tehtud ettepanku edasise menetlemise kohta saate kahe nädala jooksul ettepaneku tegemisest arvates.

» Planeerimisseadus

Info: planeeringuspetsialist Raivo Laidma, raivo.laidma@viljandivald.ee, tel 5885 5537


Taotlemine elektrooniliselt

Sisenege Viljandi valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  

Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri ja kinnisturegistri andmetega eeltäidetud vorm.  Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 


 

Taotlemine pabervormil

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab SIIT või  Viljandi vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).

»Detailplaneeringu algatamise vorm.rtf