Eelarve, eelarvestrateegia ja majandusaasta aruanne 2021

Viljandi valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Viljandi Vallavolikogu 27. juuni 2022 otsus nr 1-3-72

Viljandi valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Väljavõte Viljandi Vallavalitsuse istungi protokollist 31. mai 2022 nr 2-1-26

 

Viljandi valla 2021. aasta eelarve

Protokollid

Eelarve menetlemine vallavolikogus

Viljandi valla 2021.aasta eelarve eelnõu I lugemine 30.12.2020

Viljandi valla 2021. aasta eelarve eelnõu II lugemine 27.01.2021

Viljandi valla 2021. aasta I lisaeelarve

Lisaeelarve menetlemine volikogus

Eelnõu Viljandi valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine 30.06.2021

Viljandi valla 2021. aasta II lisaeelarve

2021. aasta eelarve täitmise aruanded

Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.03.2021 

Eelarve täitmise aruanne seisuga 30.06.2021

Eelarve täitmise aruanne seisuga 30.09.2021

Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.12.2021


Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025, I lugemine

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 , II lugemine