Eelarve, eelarvestrateegia ja majandusaasta aruanne 2021

Viljandi valla 2021. aasta eelarve

Protokollid

Eelarve menetlemine vallavolikogus

Viljandi valla 2021.aasta eelarve eelnõu I lugemine 30.12.2020

Viljandi valla 2021. aasta eelarve eelnõu II lugemine 27.01.2021

Viljandi valla 2021. aasta I lisaeelarve

Lisaeelarve menetlemine volikogus

Eelnõu Viljandi valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine 30.06.2021

2021. aasta eelarve täitmise aruanded

Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.03.2021 

Eelarve täitmise aruanne seisuga 30.06.2021


Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2024

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025, I lugemine

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 , II lugemine

Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2025