Eelarve ja majandusaasta aruanne 2020

2.07.21

Viljandi valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Viljandi Vallavolikogu 30. juuni 2021 otsus nr 1-3-355

Viljandi valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Väljavõte Viljandi Vallavalitsuse istungi protokollist 28. mai 2021 nr 2-1-30

 

Viljandi valla 2020. aasta eelarve

 

Eelarve menetlemine vallavolikogus

Viljandi valla 2020.aasta eelarve eelnõu III lugemine 25.03.2020

Viljandi valla 2020.aasta eelarve eelnõu II lugemine 26.02.2020

Viljandi valla 2020.aasta eelarve eelnõu I lugemine 18.12.2019

 

Viljandi valla 2020. aasta I lisaeelarve

Viljandi Vallavolikogu määrus 27.05.2020 nr 107 Viljandi valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

2020. aasta I lisaeelarve

 

Lisaeelarvete menetlemine vallavolikogus

Viljandi valla 2020. aasta I lisaeelarve eelnõu 27.05.2020

 

Viljandi valla 2020. aasta II lisaeelarve

Viljandi Vallavolikogu määrus 30.09.2020 nr 116 Viljandi valla 2020. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

2020. aasta II  lisaeelarve

 

Lisaeelarvete menetlemine vallavolikogus

Viljandi valla 2020. aasta II lisaeelarve eelnõu 30.09.2020

 

Viljandi valla 2020. aasta III lisaeelarve

Viljandi Vallavolikogu 25.11.2020 määrus nr 122 „Viljandi valla 2020. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine"

2020. aasta III lisaeelarve

 

Lisaeelarvete menetlemine vallavolikogus

Viljandi valla 2020. aasta III lisaeelarve eelnõu 25.11.2020

 

Viljandi valla eelarvestrateegia