Eelarve ja majandusaasta aruanne 2020

5.06.20

 

Viljandi valla 2020. aasta eelarve

 

Eelarve menetlemine vallavolikogus

Viljandi valla 2020.aasta eelarve eelnõu III lugemine 25.03.2020

Viljandi valla 2020.aasta eelarve eelnõu II lugemine 26.02.2020

Viljandi valla 2020.aasta eelarve eelnõu I lugemine 18.12.2019

 

Viljandi valla 2020. aasta I lisaeelarve

 

Viljandi Vallavolikogu määrus 27.05.2020 nr 107 Viljandi valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

2020. aasta I lisaeelarve

 

Lisaeelarvete menetlemine vallavolikogus

Viljandi valla 2020. aasta I lisaeelarve eelnõu 27.05.2020