Viljandi valla kaasav eelarve 2021

Tulemus

Viljandi valla 2021. aasta kaasava eelarve hääletusel osalesid viis ettepanekut, mille poolt sai hääletada 15.-28. novembrini nii elektrooniliselt kui paberil. Enim hääli kogus ettepanek rajada laste mänguväljak Päri külasse.

Võiduideena rajatakse laste mänguväljak valla omanduses olevale katastriüksusele, mis asub Päri külas kuue kortermaja naabruses. Ettepaneku eeldatav maksumus on 34 480 € ning selle esitasid Indrek Vinkel ja Ülo Tuvi.

Vallavanem Alar Karu sõnul võib tänavuse kaasava eelarve võitja, Päri mänguväljaku rajamise ettepaneku võidu üle  vaid heameelt tunda, sest tõesti Päril on lapsi päris palju ja samas küla keskset avalikku mänguväljakut pole. "Selline hääletuse võit näitab, et küla kogukond on tubli ja kokkuhoidev ning on valmis kaasa lööma, kui küla aktiivsemad inimesed seda meelde tuletavad. Tänavune kaasava eelarve hääletustulemus näitab taas kord, et sellistel hääletustel võivad võita ka väiksema arvulisemate asulate, külade kogukonnad kui pingutavad ja ühiselt midagi soovivad saavutada," lisas Karu.

2021. aasta kaasava eelarve paremusjärjestus:

  1. Laste mänguväljaku rajamine Päri külasse – 334 häält
  2. Kärstna küla madalseiklusrada – 281 häält
  3. Vabaõhutegevused Ramsi virgestusalale – 248 häält
  4. Mustla laululava piirkond atraktiivsemaks ja turvalisemaks – 202 häält
  5. Veebatuudid Holstre järvele – 121 häält

Viljandi valla 2021. aasta kaasavasse eelarvesse sai ettepanekuid esitada 14. septembrist – 4. oktoobrini. Kokku laekus 7 ettepanekut, millest 5 pääses edasi vallaelanike hääletusele.

Hääletada sai kuni kolme erineva idee poolt 15.-28. novembrini. Hääletamiseks pidi olema 15. novembri seisuga vähemalt 16-aastane ja Viljandi valla elanik.

Kokku anti 1022 elektroonilist ja 192 paberil häält. Paberil antud häältest kõrvaldati 30 häält, millest neli olid elektrooniliselt hääletanud kodanike sedelid, 13 ei olnud valla elanikud või elukoht puudus ning 13 sedelil oli registreerimislehel vigane isikukood. Paberi hääletanutest läks lugemisele 162 sedelit.

Fotol on Kolga-Jaani mänguväljak, mis on võetud Päri mänguväljaku loomisel.

Etttepanekud

Kaasava eelarve eesmärk on anda vallaelanikele võimalus otsustada, kuidas kasutada osa vallaeelarvest ja avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine. See on võimalus suurendada kodanikuaktiivsust ja koguda häid ideid, mida vallas ellu viia.

Kaasava eelarve objekt pidi olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ja sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgmiste aastate eelarvetele. 

Viljandi valla 2021. aasta kaasavasse eelarvesse sai ettepanekuid esitada 14. septembrist - 4. oktoobrini 2021. Kokku laekus 7 ettepanekut, millest 5 pääses edasi vallaelanike hääletusele.

Kaasava eelarve hääletus algas 15. november ja lõppes 28. november 2021.

  • Hääletamiseks pidi olema 15. novembri seisuga vähemalt 16-aastane ja Viljandi valla elanik.
  • Hääletada sai kuni kolme erineva idee poolt.

Hääletada sai elektroonselt VOLIS keskkonnas aadressil volis.ee.

Paberkandjal sai hääletada Viljandi valla raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel.

 

Kärstna küla madalseiklusrada

Idee esitajad: Rein Anton

Eeldatav maksumus: 30 000 €

Projekti eesmärgiks on Kärstna spordihoone territooriumile rajada laiale vanusegrupile sobiv madalseiklusrada. Hetkel asub spordihoone maa-alal rannavolle plats, skatepark ja väike mänguväljak. Seiklusraja asukoht on kõikidele huvilistele piiranguteta ligipääsetav ja kasutatav, maa-ala servas on ka parkla.

Madalseiklusrajale on planeeritud 9 erinevat takistust, üks osa sellest on 30 meetri pikkune laskumine. Kuna selles kohas suuri puid ei kasva, siis ehitatakse rada tehispostidele. Tulenevalt sellest oleks seiklusrada väga kompaktne ja kasutatav ka sõpradega koos- üksteise tegevused on kõigile hästi nähtavad.

 

Laste mänguväljaku rajamine Päri külasse

Idee esitaja: Indrek Vinkel, Ülo Tuvi

Eeldatav maksumus: 34 480 €

Päri küla kuue kortermaja elanikud (Pihlaka tee ja Päri tee) soovivad laste mänguväljakute rajamist katastriüksusele 62904:002:0173, mis on Viljandi valla omanduses ja asub kuue kortermaja naabruses.

Soovime, et siia saaks rajatud laste mänguväljak koos liivakastiga ja paigaldatud jalgpalli mängimiseks kaks jalgpalli väravat suurematele lastele.

Mänguväljaku koosseisus võiks olla mängulinnak liurenniga, kiik, rippkiik, mängurong, püstiseisu kaalukiik ja mängupaat vedrudel.

 

Veebatuudid Holstre järvele

Idee esitaja: Holstre Külaselts

Eeldatav maksumus: 22 000 €

Järveäärse mänguväljaku ja ranna arendamine on toonud järjest rohkem rahvast Holstresse oma vaba aega veetma. Möödunud suvi näitas, et väiksest ujuvsillast jääb ilmselgelt väheks, sest lapsed ja noored soovivad lisaks ujumisele ka vettehüppeid teha.

Soovime pakkuda rohkem võimalusi lõbusalt ja turvaliselt aega veeta ja seega lisaks puidust ujuvsillale ka võimaluse veebatuudil hüpata, sealt vettehüppeid teha ja liumäelt alla vette laskuda.

 

Vabaõhutegevused Ramsi virgestusalale

Idee esitaja: Ramsi noorte aktiivgrupp Korraldajad

Eeldatav maksumus: 35 000 €

Meie unistus on, et virgestusalal on välijõusaal ja pendelkarussell Skysurf. Välijõusaal on mõeldud nii lastele turnimiseks kui ka pühendunud spordisõpradele mitmekülgseks treenimiseks. Pendelkarussell Skysurf sobib 12+ vanusele. Üks kasutaja saab püsti seista või istuda, teine rippuda ja samal ajal keerelda ringiratast ja üles-alla õõtsuda. Liikumine matkib surfaja liikumist ookeanilainetel. See võimaldab aktiivset liikumist, parandab koordinatsiooni ning pakub elutervel moel adrenaliini.

Ramsil ei ole spordihoonet, kus inimesed saaksid treenida. Iseäranis palju tunnevad tegevustest puudust noored, kuid välijõusaali idee toetavad ka kogukonna eakad.

 

Mustla laululava piirkond atraktiivsemaks ja turvalisemaks

Idee esitaja: Karl Kirt, Maire Naaris, Piia Mäger

Eeldatav maksumus: 35 000 €

Soovime muuta Mustla laululava, pargi, skatepargi ja mänguväljaku piirkonda atraktiivsemaks

Uuendatud peaks saama laululava esine plats, paigaldatud Slackline puude vahele, rajatud pargivolle plats. Piirkonna turvalisuse tagamiseks soovime turvakaameraid. Väljavahetamist vajavad lipumastid erinevate sündmuste tarbeks. Parki paigaldada välilauatenniselaud.

Leiame, et antud tegevustega annaks ilusa Mustla laululava piirkonna veelgi ilusamaks teha.

 

Miks kõik ideed hääletusele ei jõudnud?

Kaasava eelarve määrus näeb ette, et esitatud idee peab olema realiseeritav järgmise eelarveaasta jooksul. Seekord langes välja kaks ettepanekut, mis on küll väga head ja huvitavad ideed aga kahjuks ei mahu määruse raamidesse.

Viiratsi piirkonna kodanikud tegid ettepaneku rajada Viiratsi tiikide ümber jalutusrajad ja Närska mäele vaateplatvorm. Mõlemad ideed vajavad elluviimiseks pikemat perioodi. Viiratsi tiikide arendus on ka valla arengukavas ja vallavalitsus soovib lahendada piirkonda terviklikult ja tööde järjekord on selline, mis ei võimalda radasid kohe tegema hakata.

Närska mägi, nagu ettepaneku tegijadki ütlevad, on ajalooline maamärk. Koht vajab kindlasti korrastamist aga ka terviklikku nägemust kogu mäe tulevikuvisioonist. Algatada tuleks detailplaneering ja kaasata asjast huvitatud kodanikud ja asutused.

Kaasava eelarve eesmärk on ellu kutsuda uusi ja huvitavaid ideid, pöörata mõnele objektile suuremat tähelepanu ja näidata üles kodanikuaktiivsust, et seeläbi meie eluolu parandada. Vallavalitsus tunnustab rahva algatust ja ettepanekute esitajaid ning liigume üheskoos suunas, mis aitab meie valda luua selliseid objekte, mis parandavad meie endi inimeste elukvaliteeti ja toovad tuntust ka väljastpoolt.

Vallavalitsuse korraldus

 

Millal ja kuidas sai ettepanekuid esitada?

Ettepanekuid sai esitada vallavalitsusele 14. september - 4. oktoober volis.ee keskkonnas. Ettepaneku võis ka esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kauba tn 9, Viljandi linn, 71020, Viljandimaa.

Kaasava eelarve eesmärk on parandada kogukondadevahelist koostööd, suurendada kodanikuaktiivsust ning ärgitada inimesi kaasa mõtlema ja kaasa lööma uute ideede elluviimisel, et suurendada kogukonnatunnet ja luua lisaväärtust piirkonnale.

Ettepanek pidi sisaldama:

  1) esitaja nime ja kontaktandmeid (telefon või e-posti aadress);

  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

  3) kirjeldust, eesmärke ja olulisust valla jaoks;

  4) võimalusel kavandit koos hinnapakkumusega, mis annab selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;

  5) sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse loomisest otsest kasu, hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused;

  6) informatsiooni võimalike kaasfinantseerijate ja erinevate potentsiaalsete rahastusallikate kohta;

  7) muud infot, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks (sh eskiis, joonis, foto või muu info, mida oleks vajalik teada ettepaneku hindajatel).

Pärast ideede laekumist hindasid nende teostatavust rahalisest, tehnilisest ja ajalisest aspektist vastavate valdkondade spetsialistidest moodustatud komisjon. Hindamise tulemusena nõuetele vastavaks tunnistatud ettepanekud avaldatakse valla veebi- ja  Facebooki lehel, valla ajalehes ning pannakse vallaelanikele hääletusele. Hääletus toimub 15.- 28. novembrini. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane Viljandi valla elanik (isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel küsitluse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Viljandi vald).

Lisainfo: Arendusspetsialist Katrin Reimo, tel 435 0159, katrin.reimo@viljandivald.ee

Viljandi valla kaasava eelarve menetlemise kord

Kaasava eelarve hea tava