Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021.

Viljandi Vallavolikogu 30. juuni otsusega määrati Viljandi Vallavolikogu III koosseisu liikmete arvuks 27 ning otsustati 17. oktoobri KOV valimisteks moodustada üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Viljandi valla piirid.

Valimispäevaeelne nädal:

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

 

15. oktoobrist on avatud kõik Viljandi valla valimisjaoskonnad.

Valimisjaoskond nr 1 on avatud:

 • Reedel, 15. oktoobril kell 12-20 ja pühapäeval, 17. oktoobril kell 9-20 Paistu Rahvamajas, aadressil Paistu tee 14, Paistu küla, Viljandi vald.
 • Laupäeval, 16. oktoobril kell 12-20 Holstre Koolis, aadressil Kooli tee 1, Holstre küla, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 2 on avatud:

 • Reedel, 15. oktoobril kell 12-20, laupäeval, 16. oktoobril kell 12-20 ning pühapäeval, 17. oktoobril kell 9-20 Jämejala Psühhiaatriakliiniku kultuurimajas, aadressil Pargi tee 18, Jämejala küla, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 3 on avatud:

 • Reedel, 15. oktoobril kell 12-20 ja pühapäeval, 17. oktoobril kell 9-20 Päri Rahvaraamatukogus, aadressil Kannikmäe tee 18, Päri küla, Viljandi vald.
 • Laupäeval, 16. oktoobril kell 12-20 Puiatu Seltsimajas, aadressil Kooli tee 5/2, Puiatu küla, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 4 on avatud:

 • Reedel, 15. oktoobril kell 12-20 ja pühapäeval, 17. oktoobril kell 9-20 Ramsi Vaba Aja Keskus, aadressil Ramsi tee 5, Ramsi alevik, Viljandi vald.
 • Laupäeval, 16. oktoobril kell 12-20 Heimtali Spordihoones, aadressil Ridaelamu tee 1, Heimtali küla, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 5 on avatud:

 • Reedel, 15. oktoobril kell 12-20, laupäeval, 16. oktoobril kell 12-20 ning pühapäeval, 17. oktoobril kell 9-20 Saarepeedi Rahvamajas, aadressil Saarepeedi rahvamaja, Saarepeedi küla, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 6 on avatud:

 • Reedel, 15. oktoobril kell 12-20, laupäeval, 16. oktoobril kell 12-20 ning pühapäeval, 17. oktoobril kell 9-20 Viiratsi Rahvamaja, aadressil Sakala tn 3, Viiratsi alevik, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 7 on avatud:

 • Reedel, 15. oktoobril kell 12-20 ja pühapäeval, 17. oktoobril kell 9-20 Uusna Külamajas, aadressil Uusna tee 6, Uusna küla, Viljandi vald;
 • Laupäeval, 16. oktoobril kell 12-20 Valma Infopunktis (Külamaja), aadressil Külamaja, Valma küla, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 8 on avatud:

 • Reedel, 15. oktoobril kell 12-20 ja pühapäeval, 17. oktoobril kell 9-20 Kolga-Jaani teenuskeskuses, aadressil Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani alevik, Viljandi vald.
 • Laupäeval, 16. oktoobril kell 12-20 Leie Hoiu-laenuühistus, aadressil Kontori, Leie küla, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 9 on avatud:

 • Laupäeval, 16. oktoobril kell 12-20 ja pühapäeval, 17. oktoobril kell 9-20 Mustla Rahvamajas, aadressil Posti tn 52e, Mustla alevik, Viljandi vald;
 • Reedel, 15. oktoobril kell 12-20 Suislepa Raamatukogus, aadressil Suislepa teenindusmaja, Suislepa küla, Viljandi vald.

Valimisjaoskond nr 10 on avatud:

 • Reedel, 15. oktoobril kell 12-20, laupäeval, 16. oktoobril kell 12-20 ning pühapäeval, 17. oktoobril kell 9-20 Kärstna mõisas, aadressil Kärstna mõis, Kärstna küla, Viljandi vald.

 

Hääletamisruumis palume kanda maski!!!

Kodus hääletamine

Kodus hääletamine korraldatakse 15.-17. oktoobril ajavahemikus kell 9-20.

Kodus hääletamist saab taotleda, kui valija ei saa oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse (kõrge iga, rasked teeolud, transpordivõimaluse puudumine) tõttu hääletada hääletamisruumis.

Kodus hääletamise korraldamiseks tuleb esitada taotlus, milles märgitakse:

 • valija nimi,
 • isikukood,
 • aadress,
 • sidevahendi numbrid,
 • kodus hääletamise põhjus.

Kodus hääletamise korraldamiseks saab taotlust esitada kuni valimispäeva kella 14.00-ni.

Telefoni teel saab kodus hääletamise taotlust esitada reedel, 15. oktoobril ja laupäeval, 16. oktoobril kell 12-20 ning valimispäeval, 17. oktoobril kell 9-14. Koju saab valimiskasti kutsuda telefonil 5393 6482.

Kirjalikud taotlused palume esitada valla valimiskomisjoni esimehele. Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Reet Pramann, e-post reet.pramann@viljandivald.ee.

Kodus hääletamist soovinud valijale helistatakse enne tema juurde minekut ette.

Valijal peab olema hääletamiseks valmis pandud isikut tõendav dokument ning valija peab kandma maski. Kui valijal kodus maski ei ole, annab talle maski hääletamist korraldav jaoskonnakomisjoni liige. Võimalusel kasutada valimissedeli täitmisel isiklikku kirjutusvahendit.

Häälte teistkordne lugemine

Häälte teistkordne ülelugemine toimub 18.10.2021 kell 10.00 Viljandi vallamaja saalis asukohaga Kauba tn 9, Viljandi linn.

Kandidaadid

Viljandi vallavolikogu valimiste kandidaatidega saab tutvuda SIIN

Paindlik jaoskonnavalik

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

Jaoskonnas

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

Valimiste teabeleht 

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

Valimisõigus

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

Poliitiline agitatsioon

 • Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-hääletamine 

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

Koroonaviirus

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.

Seepärast:

 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.

 

Valimisinfo vene keeles ja inglise keeles.

Lisainfo
Telefon: 5393 6482