Viljandi valla korraldatud jäätmevedu

20.12.19

Jäätmeveoteenust osutab hankel edukaks tunnistatud pakkuja  Eesti Keskkonnateenused AS (www.keskkonnateenused.ee), kelle klienditeenindus on avatud aadressil Musta tee 9, Viljandi linn.

Jäätmeseadusest tulenevalt liidetakse taaskord kõik hoonestatud kinnistuomanikud korraldatud jäätmeveoga tulenevalt elu- või tegevuskohast.

Lepingu sõlmimine ei ole korraldatud jäätmeveoga liitumise aluseks, liitumine toimub automaatselt. Lepingu sõlmimine on vajalik mahuti tühjendussageduse ja päevade kokku leppimiseks, lisateenuste tarbimises kokku leppimiseks, arveldusviiside kokku leppimiseks ja teenuse osutamise tingimuste täpsustamiseks.

Jäätmeseadusest tulenevalt on lubatud taotleda korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamist teatud tähtajaks kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Taotluse blanketi otseviide http://www.viljandivald.ee/et/korraldatud-jaatmeveoga-liitumise-kohustusest-vabastamise-taotlus). Samuti on võimalik taotleda jäätmeseaduse poolt määratust harvemat tühjendamise sagedust tiheasustusalalt, juhul kui biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud. Taotluse blanketi otseviide http://www.viljandivald.ee/et/jaatmekonteineri-harvema-tuhjendamise-taotlus .

Seadusest tulenevad jäätmeveosageduse minimaalsed tärminid:

  • on tiheasustusega alal vähemasti üks kord nelja nädala jooksul
  • hajaasustusega alal vähemasti üks kord kaheteistkümne nädala jooksul (kord kvartalis).

Jäätmevaldaja nõudmisel toimuv jäätmeveo maksimaalne sagedus ei pea tiheasustusega aladel olema sagedam, kui üks kord nädalas ja hajaasustusaladel üks kord kuus.

 

Eesti Keskkonnateenused AS transpordib soovitud suuruses mahutid jäätmevaldajateni esmasel tellimusel tasuta.

Lubatud on jäätmete üleandmine jäätmekotiga, mis eeldab, et kotti säilitatakse üleandmiseni lindudele ja loomadele kättesaamatus kohas ja jäätmekoti maksimaalne kaal ei ületa 10 kg.

 

Uudseks teenuseks korraldatud jäätmeveo raames on paberi- ja kartongjäätmete kogumine, mida on võimalik tarbida alates 1. augustist 2018 ilma tasuta. Selle pakkumise esmaseks sihtrühmaks on korteriühistud ja asutused.

Suurjäätmete äravedu on Viljandi vallas võimalik tellida ilma tasuta telefonil 4355025, äravedu teostab AS Eesti Keskkonnateenused. Suurjäätmeteks loetakse tavajäätmeid, mis oma kuju või suuruse tõttu ei mahu segaolmejäätmete konteinerisse.

Suurjäätmete hulka ei kuulu vana elektroonika, ehitusjäätmed, suuremõõtmelised probleemtooted (autorumud või vanarehvid), ega haljastusjäätmed. Suurjäätmete äravedu toimub vastavalt vajadusele jäätmevaldaja ja teenuse osutaja vahelisel kokkuleppel.

 

Viljandi vallas osutatavate teenuste hinnakiri (http://www.keskkonnateenused.ee/kodukliendile/korraldatud-j%C3%A4%C3%A4tmevedu/hinnakiri/ )
Kehtib alates 01.08.2018

Segaolmejäätmed

Mahuti suurus / m³

Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR

Ühe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EUR

Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR

Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 20%) EUR

Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR

Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 20%) EUR

Jäätmekott 0,1 m3 (kuni 10 kg) *

1.34

1.61

-

-

-

-

kuni 0,08m³

1.08

1.30

1.85

2.22

39.17

47.00

kuni 0,14m³

1.88

2.26

1.85

2.22

39.17

47.00

kuni 0,24m³

2.37

2.84

2.00

2.40

50.00

60.00

kuni 0,36m³

3.55

4.26

2.55

3.06

88.33

106.00

kuni 0,60m³

4.30

5.16

5.00

6.00

-

-

kuni 0,66m³

4.73

5.68

5.00

6.00

180.00

216.00

kuni 0,80m³

5.73

6.88

5.60

6.72

190.00

228.00

kuni 1,10m³

6.90

8.28

6.90

8.28

220.00

264.00

kuni 1,50m³

9.41

11.29

10.00

12.00

-

-

kuni 2,50m³

15.68

18.82

12.50

15.00

630.00

756.00

kuni 4,50m³

28.22

33.86

14.50

17.40

820.00

984.00

Paber ja papp

Mahuti suurus / m³

Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR

Ühe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EUR

Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR

Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 20%) EUR

Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR

Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 20%) EUR

kuni 0,66m3 jäätmemahuti (paber) tühjendus

0.00

0.00

5.00

6.00

180.00

216.00

kuni 1,10m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus

0.00

0.00

6.90

8.28

220.00

264.00

kuni 4,50m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus

0.00

0.00

14.50

17.40

820.00

984.00

Suurjäätmed

Mahuti suurus / m³

Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR

Ühe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EUR

Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR

Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 20%) EUR

Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR

Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 20%) EUR

Suuremõõtmelised jäätmed

0.00

0.00

-

-

-

-

 

Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused:

EUR (km-ta)

EUR (km 20%)

0,08-0,36m3 konteineri pesu (NB! Lisandub konteineri paigaldustasu)

15.00

18.00

0,60-1,10m3 konteineri pesu (NB! Lisandub konteineri paigaldustasu)

18.00

21.60

1,50-4,50 m3 konteineri pesu (NB! Lisandub konteineri paigaldustasu)

25.00

30.00

Arve lisa vaheleht (kuu koond osutatud teenuste ülevaade aadresside, teenuste ja jäätmeliikide kaupa)

2.00

2.40

Jäätmete väljaveograafiku saatmine kliendi soovil posti teel, tk

2.00

2.40

Jäätmeveoki tagurdamine üle 75 m, kord

25.00

30.00

Kilekottidesse pakendatud konteineriväliste jäätmete laadimine ja vedu**, 1m³

30.00

36.00

Kogumismahuti, jäätmemaja, värava avamisvahendiga avamine ja sulgemine, kord

2.00

2.40

Kogumismahuti käsitransport juurdepääsutee poolsest kinnistu piirist 11-25m, tk

3.20

3.84

Kogumismahuti käsitransport juurdepääsutee poolsest kinnistu piirist üle 25 meetri, tk

9.59

11.51

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,50 m3 ja suurem konteiner, tk

40.00

48.00

Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,10 m3 konteiner, tk

16.50

19.80

Purunenud jäätmekoti koristusteenus, tk või kord

10.00

12.00

Värava, tõkkepuu elektrooniline avamine mobiilside teenusena, kord

1.50

1.80

Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu**,1m3

30.00

36.00

 

Lisainfo:

Liisa Riiner
keskkonnaspetsialist

Viljandi Vallavalitsus
Aadress: Kauba tn 9  Viljandi
71020 Viljandimaa

Mobiil: 5301 1640
E-post: liisa.riiner@viljandivald.ee
Koduleht: www.viljandivald.ee

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL