Ametnikud

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Spordispetsialist Kevin Paavo 4350129
Kultuuri- ja noorsootööspetsialist Jana Seeba 4350156