Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine

Projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamine Matapera küla Kutsari-Põllu (katastritunnus 62904:002:0017), Kutsari tee 4 (katastritunnus 62904:001:0160) ja Kutsari tee (katastritunnus 62904:001:0114) katastriüksustel.
 
Viljandi Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest Viljandi vallas Matapera külas Kutsari-Põllu (katastritunnus 62904:002:0017), Kutsari tee 4 (katastritunnus 62904:001:0160) ja Kutsari tee (katastritunnus 62904:001:0114) katastriüksustel veetrassi ja elektriliini kattuva trassikoridori asukoha muutmisest (täpsustamisest).
 
Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda ajavahemikul 26.07.2021 - 09.08.2021 valla veebilehel või esitades päringu aadressile viljandivald@viljandivald.ee.
 
Lisad: