Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine

Projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamine Hostre külas

Viljandi Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest Holstre külas Holstre tee 9 katastriüksusele 09.08.2002 kehtestatud detailplaneeringus lubatud hoonestusala suurendamist ehitusseadustiku § 27 lg 4 p-s 2 lubatud määras.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda ajavahemikul 14.12.2021 - 27.12.2021 valla veebilehel või esitades päringu aadressile viljandivald@viljandivald.ee.

Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul aadressile viljandivald@viljandivald.ee.

Lisad:

Vallavalitsuse korraldus

Projekteerimistingimuste eelnõu

Asendiplaan