Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine

Projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse teade: Mähma küla, Nurmenuku tee 32

Viljandi Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest Mähma külas Nurmenuku tee 32 katastriüksusel (katastritunnus 89203:002:0080) üksikelamu projekteerimiseks.

 

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda ajavahemikul 20.07.2024 – 02.08.2024 järgnevate linkide kaudu

Ehituskomisjoni otsus

Projekteerimistingimuste eelnõu

Asukoha skeem

 

Projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse teade: Vardi küla, Loodi tee 34

Viljandi Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest Vardi külas Loodi tee 34 katastriüksusel (katastritunnus 89901:001:0314) abihoone projekteerimiseks.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda ajavahemikul 06.07.2024 – 19.07.2024 järgnevate linkide kaudu

Ehituskomisjoni otsus

Projekteerimistingimuste eelnõu

Asukoha skeem

 

Projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse teade: Suislepa küla, Suislepa paadisadam

Viljandi Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest Suislepa külas Suislepa paadisadam katastriüksusel (katastritunnus 79701:001:0561) detailplaneeringus määratud paatide vettelaskmise asukoha (slipi) täpsustamiseks. 

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda ajavahemikul 21.06.2024 – 05.07.2024 järgnevate linkide kaudu.

Ehituskomisjoni otsus

Ehituskomisjoni otsus

Projekteerimistingimuste eelnõu

Asendiplaan

Väljavõte detailplaneeringust

Eelprojekt