Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine

Projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse teade, Viiratsi alevik Tehnika tn 4

Viljandi Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest Viiratsi alevikus Tehnika tn 4 katastriüksusele tootmishoone projekteerimiseks.

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda ajavahemikul 23.09.2023 – 06.10.2023 valla veebilehel või esitades päringu aadressile viljandivald@viljandivald.ee.

Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul aadressile viljandivald@viljandivald.ee.

Ehituskomisjoni otsus

Projekteerimistingimuste eelnõu

Asendiplaan

 

Projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse teade, Viiratsi alevik Heina tn 33

Viljandi Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest Viiratsi alevikus Heina tn 33 katastriüksusel, millega suurendatakse detailplaneeringus määratud hoonestusala 10%. Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda ajavahemikul 29.08.2023 – 12.09.2023 siin valla veebilehel või esitades päringu aadressile viljandivald@viljandivald.ee.  Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul aadressile viljandivald@viljandivald.ee.

Lisad:

Projekteerimistingimused: /documents/11546/38342547/Projekteerimistingimused_2311802_03102_18082023+%281%29.pdf/41469ce9-6414-48de-98ea-d05f0cd23377

Asendiskeem Heina 33: /documents/11546/38342547/asendiskeem+Heina33.docx/d0326eeb-1b56-4ee7-b7e0-a029c413e6bf

Projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamine: /documents/11546/38342547/Projekteerimistingimuste+avatud+menetluse+algatamine+Viiratsi+Heina+33.docx/47cf87ed-b707-4fa1-9c9f-5a838bd8de96