Viljandi valla üldplaneering (koostamisel)

3.09.20

Üldplaneeringu eelnõu:

  • Ülplaneeringu seletuskiri (seisuga 28.05.2020)
  • Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 29.05 - kuni 05.07.2020.
  • Eelnõu avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamused, planeeringu koostaja ja vallavalitsuse seisukohad: 22.07.2020 protokoll, 03.08.2020 protokoll
  • Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavad avalikud arutelud toimusid:
  • 3. augustil 2020 kell 18.00 Viiratsi Rahvamajas (Sakala 3, Viiratsi alevik);
  • 5. augustil 2020 kell 18.00 Kolga-Jaani koolis (Viljandi mnt 1A, Kolga-Jaani alevik);
  • 6. augustil 2020 kell 18.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses (Ramsi tee 5, Ramsi alevik);
  • 10. augustil 2020 kell 18.00 Mustlas Tarvastu käsitöökojas (Posti 52b, Mustla alevik);
  • 13. augustil 2020 kell 17.00 Viljandis vallamaja saalis (Kauba tn 9, Viljandi linn).

Üldplaneeringu jooniste esitluskujud

Üldplaneeringu lisad

 

Vallavolikogu otsused:

Planeeringu koostamisse kaasatud isikute arvamused ja ettepanekud

Üldplaneeringu koostamise töögrupi info

Koosolekute ajad ja käsitletavad teemad

NB! töögrupi koosolekutele on kutsutud kõik isikud, kes soovivad üldplaneeringu koostamisel osaleda ja väljakuulutatud teemal kaasa rääkida, ettepanekuid teha!

Töögrupi koosolekute protokollid