Viljandi valla üldplaneering (koostamisel)

6.04.20

Üldplaneeringu tööversioon:

Üldplaneeringu jooniste esitluskujud

Üldplaneeringu lisad

 

Vallavolikogu otsused:

Planeeringu koostamisse kaasatud isikute arvamused ja ettepanekud

Üldplaneeringu koostamise töögrupi info

Koosolekute ajad ja käsitletavad teemad

NB! töögrupi koosolekutele on kutsutud kõik isikud, kes soovivad üldplaneeringu koostamisel osaleda ja väljakuulutatud teemal kaasa rääkida, ettepanekuid teha!

Töögrupi koosolekute protokollid

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalid

Väljatöötamise kavatsus (VTK)