Viiratsi valla üldplaneering

Viiratsi valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 

Lisad
 

Viiratsi valla üldplaneeringu kooskõlastused
 

Planeeringu koostaja seisukohad kooskõlastustega esitatud ettepanekute ja vastuväidete kohta