Viljandi valla üldplaneering (koostamisel)

30.10.19

Üldplaneeringu koostamise avalikud arutelukoosolekud:

  • 10. oktoobril kell 17.00 Tarvastu käsitöökojas Mustlas
  • 17. oktoobril kell 17.00 Kolga-Jaanis endises vallamajas
  • 31. oktoobril kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses
  • 07. novembril kell 17.00 Viiratsi rahvamajas

Üldplaneeringu tööversioon:

Vallavolikogu otsused:

Planeeringu koostamisse kaasatud isikute arvamused ja ettepanekud

Üldplaneeringu koostamise töögrupi info

Koosolekute ajad ja käsitletavad teemad

NB! töögrupi koosolekutele on kutsutud kõik isikud, kes soovivad üldplaneeringu koostamisel osaleda ja väljakuulutatud teemal kaasa rääkida, ettepanekuid teha!

Töögrupi koosolekute protokollid

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalid

Väljatöötamise kavatsus (VTK)